تجارت الکترونیک ۲
با عرض سلام خدمت دانشجویان محترم مدیریت بازرگانی:

دانشجویان محترمی که مقاله انتخاب کرده اند، اطلاع رسانی کنند و مقاله خود را دانلود نمایند. دانشجویانی که از بین موضوعات پژوهش، موضوع انتخاب کرده اند، اطلاع رسانی نموده و در جهت تکمیل پژوهش خود اقدام نمایند.


             younesvalizadeh@yahoo.com


1 - پیش نیازهای تجارت الکترونیک در ایران


2 - بهترین استراتژی در بازاریابی الکترونیک، آیا می تواند رمز بازار موفق باشد؟


3 - شیوه های کارآفرینی دیجیتالی در تجارت الکترونیک


4 - نقش مدیریت ارتباط با مشتری  (CRM) در تجارت الکترونیک-


5 -امنیت و تجارت بی سیم


6 -چالشهای تجارت الکترونیک در ایران


7 - کاربرد مدلهای تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین
مقالات قابل ارائه


مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته جهت اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک - 


عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک -


شناسایی موانع و راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی - 


بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری - 


شناخت انواع مدل های بازاریابی تجارت الکترونیک - 


مروری بر قانون تجارت الکترونیک ایران - 


مدیریت ارتباط با مشتری - غزل یوسفلی


نقشه راه پیاده سازی - 


آمادگی الکترونیکی در پیاده سازی - سراوانی


چارچوب پشتیبان خدمات فنی - 


چالش های پیاده سازی - بهرامی


بررسی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی - ملکانمقاله برای ترجمه


مطالعه ابتکارات دولت الکترونیک و فرمانروایی الکترونیکی - بهشتی  • علمی
  • شرم