1- تابع مجموع (SUM ) :

برای فعال کردن این تابع یا آنرا تایپ کرده یا به یکی از روشهای گفته شده در بالا عمل می کنیم. در پنجره Function Category گروه Math & Trig را انتخاب می کنیم و در پنجره Function name ،SUM را انتخاب می کنیم فرمت کلی این دستور به شکل زیر است: ( از این دو فرمت زمانی که بخواهیم فرمول را تایپ کنیم استفاده میکنیم. )

الف : Sum-number1:number2

ب : Sum-number1;number2;…

نکته :

معمولا برای زمانی که اطلاعات در سلولهای مجاور باشند از فرمول اول و اگر اطلاعات در سلولهای غیر مجاور و پراکنده باشند از فرمول دوم استفاده می کنیم .

  


2- تابع میانگین Average :

از این تابع برای محاسبه ی میانگین استفاده می شود . این تابع جزو گروه Statistical است . شکل کلی آن بصورت زیر است :

الف : Average-number1;number2;…

ب : Average -number1:number23- تابع ماکزیمم (Max) :

از این تابع برای پیدا کردن ماکزیمم چند مقدار استفاده می کنیم . این تابع نیز جزء گروه Statistical است و شکل کلی آن به صورت زیر است :

الف : Max-number1;number2;…

ب : Max-number1:number24- تابع مینیموم (Min) :

از این تابع برای محاسبه ی میانگین اعداد استفاده می شود و جزء توابع گروه Statistical می باشد . شکل آن به صورت زیر است :

الف : Min-number1;number2;…

ب : Min-number1:number2

5- تابع شمارنده (Count) :

از این تابع برای شمارش تعداد خانه های پر شامل اعداد استفاده می شود . این تابع نیز جزء توابع گروه Statistical می باشد و فرم کلی آن بصورت زیر است :

الف : Count-value1;value2;…

ب : Count-value1:value2

6- تابع Round :

از این تابع برای گردکردن اعداد استفاده می شود و جزء توابع گروه Trig & Math می باشد و شکل کلی آن بصورت زیر است :

Round -&number;num_degits

قسمت Number برای معرفی عدد و قسمت Num_degitis معرف تعداد ارقامی است که باید گرد شوند ، Excel هنگام گرد کردن نگاه به اولین رقم حذفی می کند اگر کوچکتر از 5 بود که خود عدد را می نویسد ولی اگر بزرگتر از 5 بود یک رقم به آخرین رقم باقیمانده اضافه می کند.

Auto sum : توسط این دستور می توانیم تعدادی خانه را با هم جمع کنیم . در این حالت کافی است در خانه ای که می خواهیم جواب درآن نوشته شود ، کلیک کرده و سپس بر روی آیکن Autosum از نوار ابزار Standard کلیک کنیم . Excel خانه های در محدوده ی خانه ی انتخابی برای جواب را در نظر می گیرد و مجموع آنها را حساب می کند و خانه های انتخاب را به ما نشان می دهد . اگر این خانه ها مورد نظر ما نبودند ، خودمان محدوده را انتخاب می کنیم .تاریخ : چهارشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1393 | 08:24 ق.ظ | نویسنده : یونس ولی زاده | نظرات (0)
  • علمی
  • شرم