X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

قابل توجه دانشجویان عزیزی که دغدغه نوشتن پروژه را دارند.

1- اولین مساله انتخاب موضوع می باشد که بایستی دانشجو در چارچوب آن موضوع مطالبش را جمع آوری نماید.

2- مساله دوم دانستن چارچوب پروژه نویسی است که بایستی مطالب از مقدمه تا نتیجه گیری در آن چارچوب گنجانده شود.

3- نوشتن طرح تحقیق که در واقع کلیات کار شماست و شما را در مسیر انجام پروژه بر همان مطالب لازم متمرکز می نماید. در واقع طرح تحقیق یا پروپوزال یک نقشه راه در برابر شما قرار می دهد. بنابراین شما خواهید دانست چه چیزی در چه زمانی باید تحویل شود؛ یا با این وسیله می توانید بر روی پروژه خود مدیریت نمائید.

4- یافتن منابع. منابع می تواند محل مورد مطالعه و یا منابع علمی باشد.

5- زمان بندی پروژه. 

- فهرست بندی مراحل، فعالیت ها و وظایف،

- تعیین توالی مراحل، فعالیت ها و وظایف،

- افزودن وابستگی ها داخلی و خارجی،

- تعیین مدت زمانی فعالیت ها،

- تعیین منابع مورد نیاز انجام وظایف،

- فهرست بندی رویدادهای بحرانی،

- مشخص کردن هر گونه فرضیات و محدودیت ها.

تجربه نشان داده است با دنبال کردن این گامها یک طرح پروژه مناسب به منظور افزایش احتمال موفقیت پروژه ایجاد خواهد شد. 

 

 

در ادامه مطالب می توانید نمونه موضوعات در زمینه حسابداری را بررسی نمائید. موفق و پیروز باشید.
 

1- طراحی سیستم محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد : ( با استفاده ازبرنامه Excel ) که شامل موارد زیر باشد :

- تعریف سیستم حقوق و دستمزد

- انواع سیستمهای پرداخت حقوق ودستمزد در کشور (توضیح مختصر)

- توضیح در مورد سیستم حقوق مورد نظر درپرو‍ژه شامل تعیین مبانی حقوقی و نحوه ارتقای سالانه و...

- قوانین و مقررات مربوط به مالیات و بیمه حاکم بر سیستم مورد نظر

- نحوه ی جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه واینکه توسط چه کسانی باشد

- چگونگی محاسبه حقوق ماهانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد وپرداخت آن

- کنترلهای لازم برای کارکردها، انتقال کارکرد به لیست حقوق و دستمزد وپرداخت حقوق

- شیوه های مختلف پرداخت حقوق و معایب و مزایای آنها

- طراحی فرمهای مورد نیاز سیستم حقوق و دستمزد مورد نظر در پروژه

 

 2- طراحی یک سیستم انبارداری  که پاسخگوی پرسشهای زیر باشد:

- هدف از استقرار یک سیستم انبار

- فرمهای مورد نیاز در انبار

- کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده

- مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از انبار

- مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا

- مشخصات کارت انبار

- تعداد انبارهای لازم برای شرکت

- ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا از انبار وامضاهای مجاز لازم

- چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارک انبار

- کنترل بین مدارک انبار ومدارک حسابداری

- در نهایت، دانشجو می بایست با طراحی یک شرکت فرضی ، انبار فرضی برای آن ایجاد نموده و سیستم تشریح شده را با اعدادی نمادین، برای آن شرکت پیاده سازی نماید.

  3  - طراحی مدل ترازنامه ، سود وزیان،صورت جریانات نقدی با استفاده از برنامه Excel و همچنین محاسبه تعدادی از نسبت های مالی

برای نمونه فرم از نشریه شماره 166 سازمان حسابرسی استفاده شود. ضمنا نسبت های مالی در نشریه 129 سازمان حسابرسی تشریح شده است.

   4- ثبت و یا طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی که شامل موارد زیر باشد:

-         شرح مختصری از عملیات واحد تجاری مورد نظربا تاکیید بر عملیاتی که آثار مالی دارد

-         طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز واحد تجاری

-         طراحی فرمهای مورد نیاز سیستم مانند فرمهای دریافت وپرداخت نقدی ، دریافت و پرداخت چک ،فرم تنخواه گردان ، فرم سند حسابداری و... ،تعداد نسخ آنها و نحوه ی توزیع هر یک

-         تعریف عملیات مختلف مالی وانجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی شناسایی سود ونحوه بستن حسابها

-         تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف از جمله پرداختها ،صدور سند حسابداری ،ثبت سند حسابداری در دفاتر

-         نحوه ی نگهداری موجودی کالا(ادواری – دایمی ) و روش ارزشیابی موجودیها

-         بکارگیری موارد فوق برای انجام عملیات حسابداری اولین  دوره ی مالی واحد تجاری مورد نظر با استفاده ازاعداد وارقام و رویدادهای مالی فرضی توسط دانشجو

 5- ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکتهای خاص مانند پیمانکاری ، کشاورزی و ... که شامل موارد زیر باشد:

-         شرح مختصری از فعالیتهای عملیاتی شرکت وشناسایی فعالیتهایی که آثار مالی دارند.

-         طراحی سرفصل های حسابداری مورد نیاز شرکت

-         طراحی نحوه نگهداری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاه ها و ارزیابی آنها در پایان سال

-         طراحی فرم های مورد نیاز حسابداری ، انبار در دفتر مرکزی و کارگاههای شرکت

-         تعیین نحوه شناسایی درآمد در پایان سال

-         شرح مختصری از صورت وضعیت پیمانکاری ونحوه ثبت حسابداری آنها از دید پیمانکار

-         تعیین فعالیتهای مالی مختلف وصدور سند حسابداری برای هریک از آنها

-         شناسایی انواع مختلف مالیات وبیمه پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد(درصد بیمه)

-         نحوه تسویه حساب با کارفرما ومدارک مورد نیاز دراین رابطه

 6- شناسایی عوامل کنترل داخلی درسیستم های اداری ومالی یک موسسه اقتصادی معین وشناسایی نقاط قوت وضعف آن

7- تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

8- طراحی یک سیستم جامع حسابداری برای یک شرکت وشعب آن

9- طراحی سیستم سهام برای یک شرکت پذیرفته شده دربورس اوراف بهادار

10- تبدیل یک سیستم حسابداری دستی به مکانیزه توسط یک نرم افزار مالی

11- طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی برای شرکتی که دارای محصولات فرعی ومشترک باشد.

12- طراحی یک سیستم بودجه بندی جامع

13- طراحی یک سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد

14- تشریح نحوه استفاده از نرم افزارهای مالی موجود در بازار مانند همکاران سیستم ، رایورز و ...

15- بررسی فرایند تولید یک صندلی در کارگاه و تعیین بهای تمام شده یک واحد صندلی بوسیله سیستم حسابداری صنعتی

 16- تحقیق درمورد « گزارشگری مالی الکترونیکی ، مزایا و معایب »

17- تحقیق درمورد« ارتباط با تاثیر فن آوری اطلاعات در رشته حسابداری»

18- تحقیق درمورد « گزارشگری منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در حسابداری » 

19- تحقیق درمورد « حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران »

20- تحقیق درمورد « مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری مربوطه » 

21- تحقیق درمورد « روشهای ارزشیابی سهام در بورس تهران » 

22- تحقیق درمورد « حسابداری محیط زیست »

23- تحقیق درمورد « حسابداری مسئولیتهای اجتماعی »

24- تحقیق درمورد « کاربرد ABC در موسسات خدماتی »

و یا:

شناسایی عوامل کنترل داخلی در سیستم های مالی و اداری در یک سازمان

تهیه دستور العمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

طراحی یک سیستم جامع حسابداری برای یک شرکت یا یک شعبه

طراحی یک سیستم سهام برای شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تبدیل یک سیستم حسابداری دستی و مکانیزه توسط یک نرم افزار

طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی برای شرکت هایی که دارای محصولات فرعی و مشترک هستند

طراحی یک سیستم بودجه بندی جامع

طراحی یک سیستم هزینه یابی استاندارد

طراحی یک سیستم انبار داری

مدیریت خرید و انبارداری

مراحل خرید کالا 

مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

مشکلات فراروی سیستم بانکی

معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای-

مفاسدمالی(پولشویی) 

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ 

مفاهیم حسابداری صنعتی  

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها 

مقررات مربوط به بودجه 

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین المللی 

نظام اقتصاد

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان -

نظری به اقتصاد اسلامی

نفش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور  

نقش ICT در توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیکی

نقش دلار در تجارت بین الملل

نقش دولت در اقتصاد 

نقش دولت در توسعه اقتصادی  

نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطیتاریخ : دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1392 | 09:27 ق.ظ | نویسنده : یونس ولی زاده | نظرات (0)
  • علمی
  • شرم