کاربینی


سلام


دانلود جزوه پداگوژی
مواردی که باید در هنگام کاربینی به آن توجه شود و از مدیران موسسه پرسیده شود.محیط کار :

تاریخچه شرکت :

آدرس شرکت

فعالیت شرکت :

شرکت دیگری با نام فرین میثاق صادرات فعالیت می کند که فعـــــالیت آن در زمینه صادرات می باشد که فقط به شرکت اولی بسنده کرده و توضیحات می دهیم.موضوع فعالیت شرکت

روند امور حسابداری در شرکت

پیش پرداخت ها ****

                               پیش دریافت ها ( شرکت X ) ****

شرح: ثبت پیش دریافت از شرکت X بابت خرید کالای...

در این زمان شرکت با اولین دریافت مبلغی را به شرکت فروشند ( خارجی ) حواله می کند که از صراف نرخ دریافت نموده و مبلــــغی را بابت خرید کالا حواله می کند(قابل ذکر است که شرکت فعال در انگلیس در اغلب موارد کارهای حواله را انجام میدهد).

زمان حواله پول معادل ریالی آن ثبت میشود که بصورت زیر می باشد :

پیش پرداخت ها شرکت X ******

                                               بستانکاران   ******

شرح : ثبت سند پیش پرداخت بابت کالای X معادل A یورو/دلار/پوند

به مرور خرید انجام شده و دریافت از مشتری و حواله به فروشنده انجام می شود تا اینکه بار حمل میشود و بارنامه تحویل می شود که با ارائه بارنامه به مشتری , مشتری مابقی وجه را پرداخت می کندکه سند آخر آن بصورت زیر است :

قیمت تمام شده کالای خریداری شده ****

                                                       پیش پرداخت ها ****

شرح : قیمت تمام شده کالای خرید شده

البته بابت هر کدام از حوالجات هزینه ای بعنوان کارمزد پرداخت می شود که در حساب هزینه های مربوط به آن پروژه ثبت میشود و در نهایت به حساب قیمت تمام شده بسته می شود.

در روش اسناد دریافتی هم به روش فوق انجام میشود با این تفاوت که مشتری چک مدت دار تحویل میدهد و خرید با اعتباری که شرکت دارد انجام میشود و در نهایت میزان و مقدار حوالجات و تغییر نرخ ارز محاسبه شده و اگر سند دریافتی مربوطه پوشش دهد که ثبت انجام میشود وگرنه طی نامه ای به خریدار اعلام و مابقی وجه دریافت میشود.

در زمان دریافت سند ثبت آن بصورت زیر است :

اسناد دریافتنی   ****

                             پیش دریافتها ****

شرح : دریافت چک ...بابت خرید کالای X

در زمان وصول چک :

پیش پرداختها ****

                         اسناد دریافتنی ****

شرح : وصول چک ... بابت خرید X

بقیه هزینه ها اعم از عمومی و اداری و هزینه پروژه در سیستم ثبت میشود و در واقع شرکت دو تنخواه دار دارد که هزینه ها را پرداخت می نمایند.

روش تامین تنخواه  :

تنخواه دارها درخواست خود را اعلام می نمایند و حسابدار شرکت بررسی میکند که مبلغ بدهی تنخواه چه مبلغی است و میزان فاکتورها چطور است که طی فرم هائی به مدیر عامل اعلام و تامین تنخواه میشود که ثبت آن بصورت زیر است :

تنخواه گردان ****

                         بانک ****

شرح : پرداخت طی چک ... به آقا/ خانم X بابت تنخواه

 

و در هنگاه ثبت هزینه ها بصورت زیر عمل میشود:

هزینه ها ****

                   تنخواه گردانها ****

شرح : پرداخت بابت هزینه ها از تنخواه آقای X

و سند فروش بابت امور فوق بصورت زیر می باشد که :

کل پیش دریافتها بدهکار و فروش بستانکار میشود

پیش دریافتها****

                       فروش ****

سند فروش مربوط به پروژه ...

توضیح اینکه چون بیشتر فاکتورها ارز یورو و دلار می باشد لذا مشتریان اغلب معادل مبالغ را به حساب شرکت انگلیسی واریز می کنند که این امر باعث میشود حوالجات را خود شرکت از انگلیس و از حساب خود انجام میدهد.

سرمایه گذاری :


حقوق و دستمزد پرسنل :

طبق رویه شرکتها در پایان هر ماه لیست حقوق و دستمزد تنظیم میشود بصورتی که نرم افزاری به نام آراز وجود دارد که ساعات ورود و خروج را ثبت میکند و در پایان هرماه گزارشی گرفته میشود ( این نرم افزار قابلیت گزارش گیری به صورت جمعی و فردی دارد و میتوان از آن کلیه اطلاعات مورد نیاز را استخراج کرد ) . پس از مشخص شدن ساعات ورود و خروج و میزان مرخصی های هر ماه و تائید آن توسط مسئول مربوطه این اطلاعات در سیستمی که تعریف شده گنجانده میشود و فیش حقوق صادر میشود . در مرحله بعد ثبت هزینه حقوق انجام میشود, فقط در سیستم حسابداری شرکت کلیه ثبتهای مربوط به حقوق جداجدا است به ترتیب زیر :

حقوق پایه                     ****

حق مسکن                     ****

پایه سنوات                     ****

حق سمت                     ****

حق فنی                       ****

پاداش حسن انجام کار    ****

حق بهره وری                 ****

بن کارگری                   ****

حق ماموریت               ****

اضافه کاری                   ****

حق بیمه سهم کارفرما     ****

حق بیمه بیکاری           ****

                                                       حق بیمه کامل                       ****

                                                         مالیات                               ****

                                                         حسابهای پرداختی حقوق     ****

شرح : ثبت فیش حقوق آقا / خانم x

یعنی شرکت فقط به کل نگاه نمیکند و به جزء حساب هزینه های حقوق هم اشراف کامل دارد . در پایان هر سال هم طبق اشل وزارت کار عیدی و سنوات و خرید مرخصی پرسنل محاسبه و پرداخت میشود.

زمان پرداخت بستانکاران در سند حقوق به ترتیب زیر عمل میشود :

حسابهای پرداختی بیمه       ****

حسابهای پرداختی مالیات     ****

حسابهای پرداختی حقوق     ****

                                                     بانک / صندوق / تنخواه         ****

شرح : ثبت پرداخت بیمه و مالیات و حقوق فرد

مالیات ارزش افزوده :

مالیات تکلیفی :

دارائیهای ثابت و استهلاک آن:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :


تعداد افراد شاغل در مجموعه :

شناسایی شغل در مجموعه فامیکو:

حسابداری : طبقه بندی , ثبت , خلاصه و تجزیه و تحلیل ادقام درآمد و هزینه منطبق با نیازهای شرکت.

وظایف و مسئولیتها :

تنظیم اسناد مالی برای هر فعالیت مالی, طبقه بندی آن و ثبت در دفاتر روزنامه و کل و تهیه ترازنامه در آخ هر دوره مالی.

گروه حسابداری شامل حسابدار ارشد و کمک حسابدار و تحصیلدار می باشد که همگی وظایف خود را به نحو احسن انجام میدهند.

در واحد حسابداری سندهای حسابداری دارای ضمائم کافی هستند که این ضمائم شامل تمامی فاکتورهای خرید و فروش , هزینه ها, دستور پرداختها و رسیدها می باشد.

ثبت اسناد مالی و تهیه گزارشات مالی بر عهده کمک حسابدار شرکت و مابقی امور اعم از رسیدگی به اسناد و انتقال از قسمت رسیدگی به قطعی نرم افزار , رویت گزارشات و تهیه صورتهای مالی سه ماهه , تنطیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد, اعلام خرید و فروش فصلی به اداره نظارت و پیگیری و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و... بر عهده حسابدار می باشد .

تحصیلدار هم کلیه فعالیتهای بانکی و بیمه و دارایی را جهت پرداخت و اخذ رسید و... انجام میدهد.

مزایا و معایب نرم افزار مالی :

این نرم افزار مانند تمام نرم افزارهای حسابداری بیشتر انتظارات را برآورده می کند :

امکان معرفی , اصلاح و حذف دوره های مالی

امکان معرفی چند شرکت مختلف

 معایب نرم افزار

در پایان عکسهایی از محل کار بارگذاری شده.


شیوه نامه مستند سازی و ثبت خدمات ارائه شده موسسه

بمنظور تسهیل در مستند سازی و ثبت و نگهداری حساب خدمات ارائه شده توسط واحد های موسسه این شیوه نامه با ذکر مراحل ذیل تدوین میگردد

1_ وصول در خواست استفاده از امکانات اردوئی و رفاهی توسط مدیرمجتمع ها و اردوگاهها (مشمل بر نام و نام خانوادگی در خواست کننده مکان و زمان مورد نظر و ....)

2_ بررسی در خواست با در نظر گرفتن ظرفیت مجتمع ها و اردوگاهها در تاریخ مورد درخواست توسط مدیر مجتمع ها و اردوگاهها

3_ تنظیم قرارداد یا معرفی نامه جهت استفاده از اماکن حسب مورد توسط مدیر مجتمع ها و اردوگاهها

4_ ارسال قرارداد جهت در خواست کننده و اخذ فیش واریز مربوطه در صورت لزوم و معرفی حساب بانکی ذیربط جهت واریز وجه

5_ ارسال معرفی نامه به در خواست کننده و اخذ فیش واریزی مربوطه در صورت لزوم و معرفی حساب بانکی ذیربط جهت واریزی وجه

6_ ارسال مدرک مربوط به واریز پیش دریافت و با تضمین به امور مالی

7_ صدور صورت حساب ارائه خدمات با درج مشخصات کامل استفاده کننده مکان و زمان ارائه خدمات وبا درج نرخ و مبلغ کل خدمات ارائه شده

8_ اخذ امضاء در ذیل صورت حساب از استفاده کننده از خدمات و تایید آن توسط مسئول مجتمع یا اردوگاه

9_ اخذ فیش واریزی وجه خدمات توسط مسئول مجتمع یا اردوگاه و درج شماره فیش در ذیل صورتحساب

10_ در موقعی که خدمات به میهمانان آزاد ارائه میگردد اخذ وجه بصورت نقدی و واریزی آن به حساب بانکی مربوط در اولین فرصت بلا مانع میباشد

11_ ارسال صورتحساب ارائه خدمات و فیش واریزی به امور مالی بصورت هفتگی توسط مسئول مجتمع یا اردوگاه

12_ انجام مراحل صدور صورتحساب ارائه خدمات اخذ وجه و فیش واریزی مربوط و ارسال به امور مالی حد اکثر ظرف یک هفته توسط مدیر هر یک از مدیران مجتمع ها و اردوگاهها بلامانع میباشد

13_حتی المقدار صورت حسابها ارائه خدمات در سه نسخه ( یک نسخه در یافت کننده خدمات . یک نسخه مجتمع یا اردگاه و یک نسخه (اصلی) امور مالی) صادر گردد در صورت تشخیص مدیر مجتمع ها و اردوگاهها صدور نسخه اضافه جهت درج در سوابق ذیربط بلامانع است

14_ در صورت کنسل شدن رزرو ارائه خدمات و عدم تعلق جریمه ای ا ز این بابت انعکاس سوابق ذیربط به امور مالی الزامی می باشد

15_ نر خ استفاده از هر یک از خدمات با توجه شاخصهای مختلف مکان ،زمان، تعداد نفرات و .... تو سط مدیر عامل ابلاغ می گردد

16_ اعمال هر گونه تخفیف در نرخ خدمات ارائه شده از اختیارت مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی

می باشد

17_ امور مالی نسبت انعکاس صورت حسابهای صادره و فیش های واریزی در دفاتر اقدام مینماید

18_ امور مالی نسبت به پیگیری وصول مطالبات ناشی از خدمات ارائه شده از مبادی ذیربط (استفاده کننده از خدمات ، مسئول مجتمع یا اردو گاه و یا مدیر مجتمع ها و اردوگاهها ) اقدام می نماید

19_ مسئولین مجتمع ها و اردوگاها گزارش ماهیانه فصلی و سالانه حداکثر پس از یک هفته پس از پایان ماه و فصل و دو هفته پس از سال ، از خدمات ارائه شده تهیه و در اختیار مدیر مجتمع ها و اردوگاهها قرار

می دهند

20_ مدیر مجتمع ها و اردو گاهها گزارش جامعی از خدمات ارائه شده و ظرفیتهای بلا استفاده هر مجتمع

و اردوگاه را به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه و حد اکثر پس از دو هفته پس از پایان ماه ، فصل و یک ماه پس از سال به مدیر عامل ارائه می دهد

 

 

شرح ماموریت سازمانی

معاونت اجرایی _ امور مالی

   نام   واحد

تعریف:

این واحد در سطح امور غیر مستقل بوده که زیر   نظر معاونت اجرایی مسئولیت انجام امور حسابداری,رسیدگی مالی,اعتبارات و جمعداری   اموال موسسه را به شرح زیر به عهده دارد.

شرح ماموریت:

1_نگهداری و تحویل و تحول وجوه هزینه ها,سپرده   هاو اوراق بهادار.

2_انجام کلیه امور مربوط به پرداخت حقوق و   مزایای کارکنان.

3_کنترل, رسیدگی و ممیزی اسناد دریافتی و   پرداختی حسابداری و صدور چک ها.

4_محاسبه و تهیه فهرست مربوط به بیمه   بازنشستگی, بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی کارکنان.

5_کنترل حساب در آمد اختصاصی جاری.

6_تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی (کسور   مالیتی...)

7_تهیه و تنظیم گزارشات مالی اعم از   ترازنامه,صورت مغایرت مالی و...

8_بایگانی کلیه قرارداد   ها,اسناد مالی و حسابداری سنوات قبل و پیگیری در جهت بر طرف نمودن واخواهی آنها.

  1.  

10_ پیگیری و رفع اشکال اسناد ارسالی واحد ها

11_ کنترول سیستم های موجودی شامل : ورود و   خروج، تولید،خرید، برگشت از خریدو....

12_ تنظیم صورت ریز بو دجه هزینه های جاری   موسسه بصورت روزانه جهت گزارش دهی از حسابهای جاری موسسه

               13_   اخذ مفاصا حسابهای بیمه و مالیات

تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسیون معاملات موسسه_14

15_ تنظیم لیست نهایی اموال موسسه در پایان هر   سال جهت استهلاک انباشته و هزینه استهلاک و در نهایت ارزش دفتری اثاث و مصنوبات   و تهیه گزارش جامع اموال بصورت دوره ای

16_ ثبت دفاتر قانونی موسسه روزنامه

17_ نگهداری حساب انبار اموال و تاسیسات موسسه

18_ پیگیری اخذ وجه از منابع تامین اعتبار با   هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی .

19_ انجام سایر امور محوله

 

روش اجرای عملیات امور مالی

عملیات امور مالی شامل موارد ذیل است                                              

الف : دریافت ها

ب: پرداخت

ج: طبقه بندی ثبت و نگهداری حساب ها در دفاتر موسسه

د: تجزیه و تحلیل و تلخیص حسابها و گزارشگری مالی

ه: نگهداری حساب اموال و اعمال کنترلهای لازم در ثبت و حفاظت از اموال

الف : دریافت ها :

1_ کلیه دریافت ها با واریز وجه به حساب های بانکی صورت میگیردد.

2_ مستنداد واریزی وجه شامل چک اعلامیه واریزی وجه به انضمام مدارک تکمیلی به امور مالی ارجاع وی گردد

3_ امور مالی نسبت به وصول چک های در یافتی اقدام مینماید

4_امور مالی اقدام به ثبت وجه واریزی در دفاتر موسسه مینماید

5_ در صورت کسری مستندات یا نا مشخص بودن منشاء واریزی وجه یا علت واریزی وجه ، اقدام به انعکاس رویداد مالی بعنوان واریزی نا مشخص در دفاتر موسسه میگردد

6_ پیگیری لازم از مبادی ذیربط جهت روشن شدن علت واریز وجه و تکمیل مستندات توسط امور مالی صورت میگیرد

7_ پس از تکمیل مستندات اقدام به اصلاح حساب و طبقه بندی وجه واریزی در سر فصل ذیربط با خروج از سرفصل واریزی نامشخص میگردد

ب: پرداخت ها

1_ پرداخت های موسسه از طریق بانک ، تنخواه گردان و صنوق انجام میشود

2_ کلیه پرداخت ها پس از رعایت مفاد آیین نامه های مالی ، معاملات، تنخواه گردان ، حقوق دستمزد ، وام و .... موسسه و متکی به اسناد و مدارک مثبته قابل انجام مبباشد

3_ پرداخت از طریق بانک یا ارائه اسناد و مدارک خرید کالا، خدمت ، حقوق و یا اعطای وام یا تسهیلات و در خواست ذینفع و با صدور دستور پرداخت مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی انجام میشود

4_ پرداخت از محل تنخواه گردان و صندوق در غالب اختیارات تفویضی به دارندگان تنخواه گردانی و تا سقف تعیین شده انجام شده و از تاییدپرداخت ها توسط مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی و ارجاع به امور مالی قابل ثبت در دفاتر مالی موسسه میباشد.

5_پرداخت های غیر قطعی شامل فیش پرداخت , علی الحساب و غیره با ارائه مستندات و مدارک و در خواست ذینفع و دستور مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی صورت میگیرد.

6_قطعی شدن پرداخت های غیر قطعی منوط به تکمیل مستندات مربوط به تحویل کالا یا حقوق انجام خدمت و در خواست ذینفع و تایید مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی میباشد .

7_ثبت هزینه های قطعی ناشی از انقضای مدت انواع تعهد یا خدمت همانند اتمام بیمه نامه ها نیاز به تایید مدیر عامل یا نماینده مجاز ازطرف وی نبوده و با دستور مدیر مالی اقدام به صدور سند اصلاحی میگردد.

گردش کار و مستندات پرداختها بشرح ذیل میباشد.

8_ صورتحساب فروش،صورتحساب انجام کار یا خدمت یا برقراری حقوق پس از تایید مسئول مربوطه و تایید مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی قابل پرداخت میباشد

9_ در صورت تایید مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف ایشان و بنا به تشخیص ایشان انحام پرداخت نیازی به تایید فرد دیگری ندارد

10_ پرداخت پدمانکار ی بشرح ذیل انجام میگیرد

1_10 قرار داد پس از تودیع تضمین انجام تعهدات (در صورت پیش بینی در قرارداد) نافذ بوده و انجام هرگونه پرداختی قبل از نافذ شدن پیمان مجاز نمی باشد

2_10 پس از تودیع تضمین انجام تعهدات و بنا به در خواست پیمانکارو اقدام به پرداخت پیش پرداخت (در صورت پیش بینی در قرارداد ) و در موعد مقرر در قرارداد و با اخذ تضمین مورد قبول کار فرما می گردد

3_10صورت وضعیت کارکرد طی نامه ای با ذکر مبلغ نا ویژه و منظم به آنالیز بها و آیتم های کارکرد منجر به مبلغ ناویژه به ناظر(در صورت پیشبینی در قرار داد)ارسال میگردد و ناطر پس از انجام بررسی های لازم و انطباق صورت وضعیت با مفاد قرار داد و منضمات آن, مبلغ مورد تایید خود که لزوما نمیتواند مبلغی بیش از مبلغ مورد ادعای پیمانکار باشد را به مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی ارسال مینماید . یا نماینده مجاز از طرف وی پس از تایید مبلغ مورد تایید ناظر یا تعدیل مبلغ تایید شده توسط ناظر دستور پرداخت لازم به امور مالی صادر میکند.

4_10 امور مالی بررسی های لازم جهت تگبیق صورت وضعیت کارکردبا قرارداد و منضمات پیمان و همچنین کنترول محاسبات را معمول داشته و مبلغ مورد تایید خود را که لزوماٌ نمی تاند بیش از در خواست اولیه پیمانکار مبلغ تایید شده توسط مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف ود باشد و با اعمال کسور قانونی و قراردادی پرداخت مینمایید

5_10 در مراحل بعدی پرداخت صورت وضعیت کار و اخذ درخداست کتبی پیمانکار با ذکر مبلغ ناخالص تجمعی لغایت صورت وضعیت حاضر وی تایید ناظر ( در صورت پیش بینی در قرارداد ) و تایید مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی و انجام یک کنترول های لازم توسط امور مالی الزامی است

6_10 آزاد سازی تضامین شرکت در مناقصه انجام تعهدات حسن انجام کار سپرده و .... و همچنیین ضمانت نامه های ماخذا مشروط به راعایت مفاد قرارداد میباشد و در تمامی این موارد در خواست پیمان کار تایید ناظر و تایید مدیر عامل و دستور وی الزامی است

7_10 افزایش یا کاهش مقادیر پیمان یا ابلاغ کا ر فرما (دستور ناظر و تایید مدیر عامل) با تعییت مقادیر و مبالغ مورد نظر میسر است

8_10 مبلغ نهای پیمان پس از اعمال افزایش یا کاهش مقادیر محاسبه میگردد

9_10 پرداخت صورت وضعیت تعدیل مابه التفاوت مصالح خسارت و ... سایر موارد پیش بینی شده در قرارداد تابع شرایط فوق الاشاره میباشد

گزارش مختصر چگونگی روند مالی در موسسه

1_بررسی جزء به جزء و دقیق سند هزینه های مرکز و شعبات

1_1 بررسی صحت و اعتبار فاکتور های خرید

2_1 بررسی صحت انتقال اعداد فاکتور به اسناد هزینه

3_1 بررسی و صحت هزینه های انجام شده

4_1 بررسی صحت کنترل ها جبری بر روی اسناد هزینه

2_ صدور چکهای بانکی در وجه ذینفع طبق اسناد هزینه

3_ کنترول چکهای بانکی صادر شده و پاس شده و مغایرت گیری مانده دفاتر با مانده حسابب بانکی

4_ نگهداری کلیه حسابهای هزینه و درآمد موسسه

5_ ثبت و نگهداری دفاتر روزنامه و کل موسسه

6_ تهیه و تنظیم تراز های مالی موسسه و در نهایت صورتهای مالی عملکرد

7_ثبت و شماره گذاری و استهلاک گیری اموال موسسه

8_ مرحله حساس و دقیق که در اکثر مواقع در تصمیمات مدیریتی کمک شایانی ارائه می دهد ثبت اسناد مالی میباشد که هر قلم یاد شده در سند هزینه از ریز ترین تا درشت ترین هزینه باید در سر فصل معین حسابداریشان ثبت گردد

9_ بایگانی دقیق و صحیح اسناد حسابداری با ضمائم انها

10_ پیگیری و پاسخگوی در مواقع لزوم گزارش گیری حسابها به مدیریت

11_ پیگیری و پاسخگوی امور مربوط به اداره مالیاتی

12_ پیگیری و پاسخگوی امور مربوط به سازمان حسابرسی

13_ پیگیری و پاسخگوی امور مربوط به اداره بیمه تامین اجتماعی

14_ تهیه و تنظیم و پرداخت کلیه پرداختی ها به پرسنل موسسه در طی سال از جمله حقوق ماهیانه ، عیدی ، مزایا، پاداش ، سنوات و ......

 

 

دوره مالی

نرم افزارمورد استفاده

معرفی قسمتهای مختلف نرم افزار از قبیل حسابداری مالی،حقوق ودستمزد،خزانه داری،اموال وانبار است که تماما" به قسمت مالی شرکت متصل هستند.

 

 

کدینگ:

طبقه بندی کلیه حسابها دریک سیستم حسابداری به صورت اعداد وارقام است.

مراکزصدورسند:

دراینجا هربخش(مانند انبار،خزانه داری و...) سندهای مالی مربوط به خود را میزند سپس جهت کنترل و ثبت نهایی به قسمت مالی ارجاع میدهند.

انواع سند:

براساس مراکز صدورسند ونوع آنها تقسیم بندی می شوند مانند:سندحقوق و دستمزد،دریافت و پرداختها،افتتاحیه و...

مراحل صدوروثبت اسناد:

یک- صدوراسناد توسط مراکزصدورسند

دو- تایید اسناد صادر شده توسط مسئول حسابداری

سه- تصویب اسناد صادر شده توسط مدیر امورمالی

چهار- ثبت اسناد نهایی شده دردفاتر قانونی روزنامه و کل به صورت ماهانه

لازم به ذکر است این اسناد پس از تصویب پرینت گرفته شده،ضمایم هرسند ضمیمه پرینت مربوطه میگردد ودرنهایت درفایل هابایگانی می شوند.

چاپ اسناد بااشکال مختلف:

نرم افزارمالی قادر به ارائه انواع توسط کاربر می باشد وعلاوه برآن گزارشهای تنظیم شده رامیتوان بنابرضرورت وخواست مدیران ساماندهی کرده وبه اشکال مختلف به مدیران ارائه داد که درهر موسسه ای بنا بر ضرورت متغیر است.

ترازآزمایشی :

ترازآزمایشی گزارشی است که گردش و مانده حسابها رادریک محدوده زمانی به کاربرنشان میدهد که نرم افزاراین موسسه قادراست آنرابه صورت دو،چهار،شش وهشت ستونی ارائه دهد.

دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:

گزارش دفاتر(صورتحساب هرکد حساب)رامیتوان کل،معین وتفصیلی ازسیستم تهیه کرد.

آنالیز حسابها:

درپاره ای ازاوقات برخی ازسندهای ثبت شده مجددأ کنترل وبررسی میگردند تادرصورت لزوم برای آنها سنداصلاحی صادر شود.

عملیات پایان دوره مالی:

درپایان دوره مالی ،اسنادپایان دوره مانند سند استهلاک داراییها، انبارگردانی وموجودی موادپایان دوره،سند ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل،سندهای اصلاحی موردنیاز و... زده می شودودرنهایت حسابهای موقت(درآمد وهزینه) به حساب سود وزیان بسته شده وسند سودو زیان صادرمیگردد و حسابهای دائم نیزبه حساب ترازاختتامیه بسته می شوند، سند اختتامیه صادر میشود.

صورتهای مالی

ازصورتهای مالی اساسی دراین موسسه میتوان به سه نمونه اساسی اشاره کرد:

یک- صورت سودوزیان وگردش حساب سودانباشته

دو- صورت جریان وجوه نقد

سه- ترازنامه

بدین صورت که درابتدا صورت جریان وجوه نقد راتهیه کرده ومانده حساب وجوه نقد دریک تاریخ خاص را (31 شهریور) مشخص نموده وآنراعیناً به ترازنامه منتقل میکنند.

سپس برای تهیه صورت سودوزیان هزینه های عملیاتی را ازدرآمدهای عملیاتی کسرکرده ،درآمدهای غیرعملیاتی رانیز به آن اضافه نموده،آنرا با عنوان سود (زیان) خالص عملیاتی به گردش حساب سودانباشته منتقل می کنند.

مراحل تهیه گردش حساب سود ( زیان ) انباشته:

سود (زیان) خالص عملیاتی باحاصل جمع سود(زیان) انباشته اول دوره وخالص تعدیلات سنواتی( که باعنوان سودانباشته درابتدای سال تعدیل شده ثبت شده است) جمع می شود ومانده باعنوان سودانباشته پایان سال به ترازنامه منتقل می گردد.

ودرنهایت پس ازمشخص شدن مانده تمامی حسابها درتاریخ 31 شهریور ترازنامه شرکت تهیه می شود.

گزارش

رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان ،

تنخواهگردان برای ارجاع دادن گزارشات پرداخت خود می بایست برگه درخواست ، فاکتور خرید و قبض انبار را تهیه کند و ما با بررسی و گاهی اوقات با زنگ زدن به فروشنده از موارد فوق اعلام وجود می کنیم و بعد به کمک ماشین حساب از صحت ارقام اطمینان حاصل می کنیم و این امور 10 درصد کار من را تشکل می داد.

آموزش نرم افزار همکاران سیستم

من در اتاقی کار می کردم که از 4 قسمت حقوق و دستمزد ، اموال ، حسابداری مالی و خزانه داری تشکیل شده هر قسمت به کمک نرم افزار با هم در ارتباط بودند و زیر نظر مدیر مالی فعالیت می کردند. هر قسمت به طور مختلفی از نرم افزار استفاده می کردند برای مثال اموال با انبار در ارتباط بود و کالای وارد شده در انبار را نام گذاری و کد مخصوصی می داد در قسمت حسابداری مالی تنها برای رویدادهای مالی ثبت انجام می شد و سیستم به طور خودکار با توجه به ثبت ها ، انواع گزارشات و صورتهای مالی تحویل کاربر می داد و در قسمت خزانه داری امور مربوط به چکها و موارد بانکی به کمک نرم افزار انجام می شد و در قسمت حقوق ودستمزد(کلیات)که 3 قسمت قبلی از این قسمت دستور می گیرند و انواع محاسبات از قبیل استهلاک و ذخیره مطالبات و ... در این قسمت انجام می شد و همچنین بدست اوردن خالص حقوق و دستمزد به کمک برنامهExcel

-1 منوی حسابها :

**** گروه

در این آیکون گروه های حسابها را تعریف می کنیم.

نوع حساب در سرفصل سطح (گروه به سه دسته ترازنامه ای) دائم(، سود و زیانی) موقت( ، و انتظامی )آماری احتمالی) تقسیم می شود

حسابهای انتظامی حسابهایی هستند که طبق استانداردهای حسابداری ایران نباید در صورتهای مالی منظور شوند، و می توان آنها را د ر پیوست صورتهای مالی افشاء کرد . این حسابها نیز همانند حسابهای ترازنامه ای دائمی هستند و مانده آنها به سال بعد منتقل می شود.

علت اینکه این دسته بندی در سطح گروه قرار دارد این است که به دلیل تعداد کم گروهها مانع از اشتباه و

سردرگمی کاربر شده و موجب سهولت کار می گردد.

GL)****

در این آیکون حسابهای کل را تعریف می کنیم.

در سطح کل ماهیت حساب به سه دسته مهم نیست، بدهکار، و بستانکار تقسیم می گردد.

ماهیت مهم نیست در مورد حسابهایی مانند حسابهای انتظامی و سود و زیان سال جاری که بدهکار وبستانکار شدن آنها مهم نیست کاربرد دارد.

معین : (SL)****

در این آیکون اقدام به تعریف حسابهای معین می نماییم.

در سطح معین ماهیت حساب به پنج دسته مهم نیست، بدهکار طی دوره، بستانکار طی دوره، بدهکارپایان دوره، و بستانکار پایان دوره تقسیم می شود.

**** حسابها

در این سطح ارتباط معین با انواع تفصیلی ها مشخص می گردد تا در هنگام صدور سند حسابداری،فقط تفصیلی هایی برای معین مربوطه نشان داده شود که آن معین با نوع آن تفصیلی ها مرتبط شده باشد این امر در جلوگیری از اشتباه و سهولت کاربری مؤثر است.

اگر وضعیت حساب فعال /غیرفعال برای یک معین غیر فعال باشد، هنگام صد ور سند حسابداری آن معین قابل مشاهده و استفاده نخواهد بود.

همچنین در این پنجره می توان حساب طرف مقابل خلاف ماهیت را برای یک معین تعیین نمود تا کارصدور سند تعدیل ماهیت تسهیل گردد

. حسابی که به عنوان طرف مقابل برای یک معین معرفی میگردد باید دو ویژگی داشته با شد

1-ماهیت مخالف آن حساب معین داشته باشد

2-ارتباط آن با سطوح تفصیلی همانند آن معین باشد.

از گزینه سیستمها برای مرتبط نمودن معین با سیستمهای مورد نظر است تا آن معین در آن سیستمهامشاهده و قابل استفاده گردد

. در قسمت ویژگیها می توان با انتخاب ویژگیهای پ یگیری و تعدادی، اطلاعات بیشتر و و امکان

گزارشگیری جامعتری را بدست آورد . با انتخاب گزینه پیگیری برای یک معین در هنگام صدور سند دو ستون شماره و تاریخ پیگیری به سند اضافه می شود و می توان مقادیر مورد نظر را در آنها وارد کرد .با انتخاب گزینه

تعدادی برای یک معی ن در هنگام صدور سند یک ستون با عنوان تعداد به سند حسابداری اضافه می گردد.

نکته :نوع و ماهیت حساب در سطح گروه، کل، و معین حتی پس از گردش نیز قابل تغییر است.

تفصیلی : (DL) ****

در این آیکون می توان تفصیلی ها را تعریف نموده و به آنها کد اختصاص داد.

در هنگام تعریف تفصیلی تشخیص نوع تفصیلی مناسب حائز اهمیت است . اگر نوع تفصیل مورد نظر در میان انواع تفصیلی ها وجود نداشت، با استفاده از کلید انواع تفصیل می توان آن را ایجاد نمود.

نکته : 1 حداکثر انواع تفصیلی قابل تعریف در سیستم 15 مورد است که همانند طبقه سایر میباشند.

نکته : 2 حساب تفصیلی که در طبقه سایر تعریف می شود فقط در سیستم حسابداری، خزانه داری، انبار، و دارایی ثابت قابل رؤیت است.

نکته : 3 هنگام معرفی شخص جدید اگر بخواهیم آن شخص کابر سیستم باشد باید برای او نام اختصارتعیین کنیم.

کته : 4 امکان تغییر عنوان تفصیلی حتی پس از گردش نیز وجود دارد .برای تغییر دادن عنوان تفصیلی اشخاص به قسمت معرفی اشخاص، تفصیلی شرکتها به معرفی شرکتها، تفصیلی پروژه به تعریف پروژه، و تفصیلی مرکز

هزینه به تعریف مراکز هزینه می رویم.

برخی از انواع تفصیلی پرکاربرد در سیستم عبارتند از : سایر، اشخاص، شرکته ا، مراکز هزینه، پروژه، حسابهای جاری و... هنگام تعریف مراکز هزینه باید نوع مرکز را مشخص نمود که شامل تولیدی، خدماتی، اداری، و پیمانکار خارجی پروژه می باشد.

نکته :حداکثر طول کد حسابها در مجموع - گروه + کل + معین - ده رقم و برای تفصیلی ها نیز ده رقم است.

**** طبقه بندی تفصیلی:

طبقه بندی تفصیلی جهت ایجاد طبقه بندی هایی غیر از طبقه بندی موجود در سیستم طراحی شده است و صرفا " در زمان گزارشگیری قابل استفاده می باشد .

چندین طبقه باشد و حتی با داشتن در این بخش هر تفصیلی می تواند همزمان عضو گردش در اسناد می توان آن را به طبقات مختلف اضافه و یا ازطبقات قبلی حذف نمود.

2-1 گزارش مجموعه حسابها:

در این آیکون می توان از حسابهای تعریف شده در سیستم به سه شکل متفاوت گزارش تهیه کرد:

بر اساس ارتباط حسابها : این گزارش حسابهای کل و معین و انواع طبقات تفصیلی مرتبط با معینها را نشان می دهد.

بر اساس گردش حسابها : این گزارش حسابهای کل و معین و ریز تفصیلی های گردش دار را نشان می دهد.

بر اساس ریز ارتباط حسابها : در این گزارش می توان از حسابهای کل و معین و تمام ریزتفصیلی های سیستم در سطوح مختلف به تفکیک گزارش گرفت.

انواع سند:

در این آیکون می توان انواع سند دیگری علاوه بر انواع سند پیش فرض سیستم را تعریف نموده و درقسمت صدور سند حسابداری از آنها استفاده کرد.

نکته :تعریف انواع سند محدودیتی ندارد.

3-1 انواع سند اصلی پیشفرض سیستم حسابداری عبارتند از :

سند افتتاحیه - سند عمومی - سند اختتامیه -سند بستن حسابها- - سند تعدیل ماهیت پایان دوره - سند تعدیل ماهیت اول دوره

4-1 منوی اسناد

**** صدور سند حسابداری:

در این آیکون می توان سندهای حسابداری را صادر نمود و یا سندهای صادره قبلی را مشاهده کرد.

قبل از توضیح قسمتهای مختلف این آیکون به بیان مطالبی که دانستن آنها در این قسمت لازم می باشد می پردازیم.

شامل چهار حالت است :

در این سیستم وضعیت سند اسناد در این وضعیت الزاما " دارای استانداردهای یک سند یادداشت حسابدار بالانس بودن سند، داشتن شرح، ارتباط صحیح حسابها نیستند، در گزارشات منظورنمی شوند و قابل ویرایش می باشند.

موقت اسناد در این وضعیت دارای استانداردهای یک سند حسابداری هستند در گزارشات منظور میشوند و قابل ویرایش می باشند.

بررسی شده اسناد در این وضعیت توسط مسئول بررس ی و کنترل اسناد بررسی شده اند، در گزارشات منظور می شوند و تا زمانی که در این وضعیت هستند قابل ویرایش نمی باشند.

قطعی یا دائم

اسناد در این وضعیت دیگر قابل ویرایش نبوده و آماده تحریر دردفاتر قانونی هستند.

اسناد ثبتی:

ثبت موقت

ثبت یادداشت

بررسی شده قطعی - دائم

**** انواع شماره سند در اسناد حسابداری عبارت است از:

شماره عطف :(TempNum) •

این شماره به ترتیب ورود اسناد صادر می گردد و هیچ گاه تغییرنمی کند و در صورت حذف سند به اسناد دیگر اختصاص

نمی یابد مگر سند آخر باشد.

ش سند :(Num) •

این شماره به ترتیب تاریخ مرتب شده و نشان دهنده تعداد اسناد موجو د درسیستم می باشد.

ش روزانه . :(DailyId) •

این شماره به ترتیب ورود اسناد در یک روز صادر می شود وارد کردن این شمار ه در اختیار کاربر بوده و می تواند تکرارپذیرباشد

.

شماره فرعی :(LocalNum) •

یکی از کاربردهای ش فرعی در شرکتهای دو دفتره است که ش فرعی در یک دفتر نشان دهنده ش عطف در دفتر دیگر است.

روشهای کپی کردن اسناد:

Ctrl+C را می زنیم و بعد در سند در داخل سند ردیفهای مورد نظر را انتخاب کرده وCtrl+V را می زنیم تا اقلام کپی شوند.

مقصد

انتخاب یک یا چند سند و کپی کردن آنها با استفاده از کلید کپی اسناد به صورت تک تک یا ترکیبی از اسناد مورد

نظر و تبدیل اطلاعات

ساخت . Text •

نکته :دکمه لغو تغییرات می تواند تا 32 تغییر آخر قبل از ذخیره سازی را به صورت مرحله ای برگرداند.

اگر بخواهیم سندی را مشاهده کنیم و پیغام موجودیت سند توسط ... در حال بررسی است داده شود، به این صورت عمل می کنیم : ابتدا بررسی می کنیم که آیا کابری از سند مورد نظر استفاده می کند یا نه، اگر کاربری از آن سند استفاده نمی کرد مشاهده تراکنش های ثبت شده را از قسمت ابزار انتخاب می کنیم . سپس نوع موجودیت را سند حسابداری و وضعیت را فعال انتخاب می کنیم و کلید اعمال فیلتر را می زنیم و در آخر سند را از قفل آزاد می کنیم.

کلید گزارش وضعیت اسناد در لیست اسناد موارد زیر را گزارش می کند : تعداد اسناد در وضعیت های مختلف، مشخصات آخرین سند، تعداد اسناد صادر شده توسط هر کاربر، تعداد اسناد تأیید شده توسط هر کاربر.

در این آیکون می توان اسناد بررسی شده را قطعی نمود تا دیگر قابل تغییر نباشند.

قبل از قطعی کردن اسناد باید شماره گذاری اسناد انجام گیرد تا اسناد مرتب شوند.

در این آیکون با استفاده از کلید جابجایی می توان اسنادی را که در یک روز صادر شده اند را جابجا نمود .این کار به منظور رفع خلاف ماهیت های ایجاد شده به دلیل جابجایی اسناد انجام می گیرد.

نکته :پیغام وجود حسابهای دارای خلاف ماهیت در دو قسمت از سیستم داده می شود:

1-هنگام قطعی کردن اسناد - 2 هنگام صدور سند اختتامیه

در این آیکون می U1578توان بر مبنای سطوح مختلف حسابها اقدام به گزارشگیری نمود.

در قسمت محدوده اسناد پس از انجام تغییرات باید کلید اعمال فیلتر را بزنیم تا تغییرات اعمال گردد.

با استفاده از کلید گردش حساب می توان به گردش حسابها دسترسی یافت . در پنجره گردش حساب می توان برای تفصیلیها و معین های بدون تفصیل اعلامیه بدهکار یا بستانکار صادرکرد

نکته :در یک روز می توان به تعداد دلخواه اعلامیه صادر کرد.

در زمان مشاهده گردش یک حساب، چنانچه نیاز به مشاهده مانده حساب در ردیف یا ردیف های ، مورد نظر داشته باشیممی توانیم بعد از تیک زدن در بخش مانده در خط و با استفاده از کلیدF3مانده حساب مورد نظر را در پنجره کوچک نمایش داده شده مشاهده نمود.

ر مرور حسابها می توان اقدام به آنالیز نمودن- پاس کردن - حسابهای معین بدون تفصیل یا تفصیلی ها نمود .آنالیز به دوشکل قابل انجام است:

مرور حسابها در حسابداری

اتوماتیک : برای انجام این آنالیز باید به معین مورد نظر ویژگی پیگیری بدهید تا بتوانید درپنجره آنالیز حسابها آن را به چهار روش آنالیز کنید

دستی تطبیق- : در این نوع آنالیز می توان یک قلم بدهکار را با یک یا چند قلم بستانکار ویک قلم بستانکار را با یک یاچند قلم بدهکار آنالیز نمود . در این حالت نیازی نیست که به معین موردنظر ویژگی پیگیری داده باشید

بعد از انجام آنالیز اگر بخواهیم بدانیم که یک سطر با کدام طرف حساب تیک خورده و پاس شده است باید روی دکمه ریزبعد از انجام آنالیز اگر بخواهیم بدانیم که یک سطر با کدام طرف حساب تیک خورده و پاس شده است باید روی دکمه ریزکلیک کنیم.

دکمه بازسازی نیز باعث حذف آنالیزهایی می شود که پاس شده اند و طرف مقابل پاس شده آنها د ر اسناد حسابداری تغییر کرده یا دیگر وجود ندارد

گزارشات حسابداری:

در این آیکون می توان به انواع مختلفی از گزارشات حسابداری دست یافت.

گزارش کل و ریز اسناد : با استفاده از این گزارش می توان بین اسناد در دو حالت کل اسناد واقلام اسناد به جستجو و گزارشگیر ی پرداخت . از ویژگی های این گزارش نمایش اسناد در دوحالت اقلام اسناد و کل اسناد در

سالهای مختلف می باشد.

گزارش دفاتر : دفاتر حسابداری را به طور کلی به دفتر کل، روزنامه، معین، و تفصیلی تقسیم بندی می کنند و در صورت داشتن سطح پنجم و ششم برای این سطوح نیز دفتر و جود دارد.

در دفتر روزنامه اگر تیک دفتر روزنامه معین زده شود، گزارش با حسابهای معین نمایش داده می شود و اگر تیک دفتر روزنامه کل زده شود، گزارش با حسابهای کل نشان داده می شود.

گزارشات

ضمنا "در این حالت اگر تیک دفتر روزنامه کل خلاصه زده شود، حسابهای کل مشابه موجود در یک سند را با هم و یکجا نمایش می دهد.

آنالیز اسناد : این گزارش در مورد تطبیق های انجام شده در قسمت مرور حسابها صورت می پذیرد و بر دو نوع است

-1 گزارش تشریحی اقلام تطبیق شده

2-گزارش اقلام تطبیق نشده

گزارش دفاتر قانونی : با استفاده از این گزارش می توان دفا تر روزنامه و کل را ایجاد کرد.

تفاوت گزارش دفاتر و این گزارش در این است که گزارش دفاتر قانونی پس از قطعی کردن اسناد و صدور سند کل انجام می شود، اما گزارش دفاتر در مورد حسابهای موقت نیز انجام می شود.

گزارش حسابهای خلاف ماهیت مانده : در صورتی که ماهیت یک حساب معین به غیر از ماهیت مهم نیست بوده و مانده آن در زمان گزارشگیری خلاف ماهیت آن باشد، می توانیم گزارش خلاف ماهیت مانده تهیه کنیم.

گزارش حسابهای خلاف ماهیت طی دوره :

اگر در هنگام تعریف یک معین ماهیت مانده آنرا بدهکار یا بستانکار طی دوره تعریف کرده باشید و مان ده این معین خلاف ماهیت شود، درگزارش خلاف ماهیت طی دوره قابل رؤیت است.

گزارشات اعلامیه بدهکار و بستانکار :این گزارشات بر سه نوع اند.

- گزارش اقلام تکراری در اعلامیه ها : اگر برای اقلام معین یا تفصیلی در یک محدوده تاریخی بیش از یک بار اعلامیه صادر شده باشد می توان گزارش آن را از این قسمت گرفت.

- گزارش کنترلی اعلامیه های صادره : اگر در اسنادی که در صدور اعلامیه نقش داشته اند تغییراتی از جمله تغییر کد یا مبلغ و یا حذف آن اقلام انجام شده باشد می توان گزارش این تغییرات را از این قسمت دریافت کرد.

گزارش اعلامیه های صادره :اعلامیه هایی که برای معین ها یا تفصیلی های مختلف صادر شده است را می توان به کمک این گزارش مشاهده کرد.

گزارشات تحلیلی شش سطحی : این گزارش شامل گزارش تراز و گزارش دفاتر شش سطحی بدون در نظر گرفتن سطوح می باشد که به منظور تهیه گزارش تراز یا دفاتر از تفصی لی هایی که با معین های مختلف در

در سطوح مختلف گردش داشته اند استفاده می گردد.

گزارش سهمبری:

در این آیکون می توان یک گزارش ماتریسی تهیه کرد که در آن سهمبری سطوح مختلف نسبت به هم نمایش داده می شود .در این گزارش این امکان وجود دارد که دو سطح حساب را انتخاب کرده و در صورت شش سطحی بودن، دو سطح دیگر را نیز فیلتر نمود.

گزارشات جامع:

در این آیکون می توان انواع گزارشات مورد نیاز حسابداری را به اشکال مختلف تهیه نمود.

در این گزارش دو نوع گزارش تراز و دفاتر با ماهیت ساده یا تحلیلی می توان تهیه نمود . همچنین به منظور تهیه گزارش به صورت مطلوب باید سایر تنظیمات این پنجره را به درستی انجام داده و سپس اقدام به گزارشگیری نماییم.

تجزیه سنی:

از این آیکون برای بدست آوردن سن مانده حسابها استفاده می گردد و نشان می دهد که مانده موجود از چه زمانی و با چه مقداری به وجود آمده است . در این گزارش اگر گزارش به صورت تراز تهیه شود، تغییرات به صورت ماتریسی که ستون آن ماه می باشد نمایش داده می شود.

گزارشات جامع

نکته :حداقل دوره گزارش یک ماه و حداکثر 48 ماه می باشد

حساب های راکد و فاقد گردش:

در این آیکون می توان از حسابهای راکد و یا فاقد گردش گزارش تهیه نمود

حساب راکد حسابی است که صرفا " در سند افتتاحیه گردش داشته و در طول سال گردش دیگری نداشته باشد.

حساب فاقد گردش حسابی است که در یک محدوده تاریخی هیچ گردشی نداشته باشد.

تراز مقایسه ای:

در این آیکون می توان مانده یا گردش حسابها در یک مدت زمان خاص از سال جاری را نسبت به سالهای قبل یا نسبت به ماه های یک سال مقایسه کنیم.

در این گزارش اگر مبنای مقایسه ماهانه باشد قسمت به صورت فعال می شود . در این قسمت اگر گزینه انباشته انتخاب شود، اعداد هر ماه را با ماه قبل جمع می کند و اگر گزینه تفکیک انتخاب شود، گردش هر ماه به تفکیک مبنای گزارش قرار می گیرد.

اگر مبنای مقایسه سالانه باشد قسمت نوع دوره فعال می شود . در این قسمت اگر گزینه همگن انتخاب شود، یک مدت زمان مساوی در سالهای مختلف با هم مقایسه می شود و اگر گزینه غیر همگن انتخاب شود، مدت زمان انتخاب شده از سال آخر با تمام سالهای قبل مقایسه می شود.

عملیات پایان سال مالی شامل بستن حسابهای سود و زیانی، صدور سند تعدیل ماهیت، صدور سند اختتامیه، و صدور سند افتتاحیه می باشد.

پایان سال مالی در نرم افزار حسابداری

در آیکون بستن حسابهای سود و زیانی می توانیم حسابهای موقت یعنی حسابهایی که در آیکون گروه نوع آن را سو د و زیانی انتخاب کرده ایم را ببندیم . در سیستم این امکان وجود دارد که حسابهای سود و زیانی را در چند مرحله به حسابهای مختلف بست.

سند بستن حسابهای سود و زیانی از قسمت صدور سند حسابداری قابل حذف نیست و باید از قسمت بستن حسابهای سود و زیانی حذف گردد.

پس از بستن حسابهای موقت باید در قسمت صدور سند تعدیل ماهیت برای حسابهایی که خلاف ماهیت شده اند سند تعدیل ماهیت صادر کرد.

نکته :قبل از صدور سند اختتامیه باید ابتدا سند بستن حسابهای موقت و سند تعدیل ماهیت را بررسی نموده و قطعی کرد. پس از صدور سند اختتامیه می توان سند افتتاحیه سال بعد را صادر نمود . همراه با سند افتتاحیه سندتعدیل ماهیت اول دوره نیز به طور اتوماتیک صادر می گردد . هنگام صدور سند افتتاحیه باید به شکل زیر عمل گردد : ابتدا سال مالی جدید ایجا د نموده و سپس در دوره ای که سند اختتامیه در آن صادر شده سند افتتاحیه را صادر نمود.

نکته 1: در عملیات پایان سال مالی فقط سند اختتامیه با وضعیت دائم صادر می گردد و بقیه با وضعیت موقت صادر می شود.

نکته 2 : تنها اسناد سیستم که در وضعیت موقت قادر به ویرایش یا حذف آنها نیستیم، سند افتتاحیه و سند تعدیل ماهیت اول دوره است.

سیستم انبارداری و حسابداری انبار تحت ویندوز شرکت همکاران سیستم با برنامه نویسی دلفی

ضرورت استفاده از سیستم انبار و حسابداری انبار :

برنامه ریزی کار آمد تو لیدی و فروش و همچنین استفاده بهینه از منابع تولید ، یکی از مهم ترین پیش نیازهای تداوم و ظفریابی فعلیتهای تولید ی و بازرگانی است. حال آنکه برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری درباره ی چگونگی تخصیص منابع در فرآیند تولید و عرضه محصولات به بازار ، نیازمند اگاهی دقیق از اطلاعات انبار است ، به همین دلیل است که بسیاری از سازمانها و موسسات اقتصادی برای داشتن اطلاعات به هنگام وضعیت انبار و نظارت انبار و نظارت بر آنها، از نرم افزار انبار و حسابداری انبار بهره مجویند .

در این میان ، توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عملیاتی و اطلاعاتی میان سیستم های انبار ، تدارکات ، تولید و فروش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از نرم افزارهای کارساز چنین ارتباطی را میان سیستم های

یاد شده فرآهم می آورد

ضرورت استفاده از سیستم انبار و حسابداری انبار

برنامه ریزی کار آمد تو لیدی و فروش و همچنین استفاده بهینه از منابع تولید ، یکی از مهم ترین پیش نیازهای تداوم و ظفریابی فعلیتهای تولید ی و بازرگانی است . حال آنکه برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری درباره ی چگونگی تخصیص منابع در فرآیند تولید و عرضه محصولات به بازار ، نیازمند اگاهی دقیق از اطلاعات انبار است ، به همین دلیل است که بسیاری از سازمانها و موسسات اقتصادی برای داشتن اطلاعات به هنگام وضعیت انبار و نظارت انبار و نظارت بر آنها، از نرم افزار انبار و حسابداری انبار بهره مجویند .

در این میان ، توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عملیاتی و اطلاعاتی میان سیستم های انبار ، تدارکات ، تولید و فروش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از نرم افزارهای کارساز چنین ارتباطی را میان سیستم های یاد شده فرآهم می آورد .

امکانات و ویژگیهای اصلی نرم افزار انبار و حسابداری انبار

سیستم انبار ، امکانات بسیاری دارد . امکانات و ویژگی های اصلی این نرم افزار را میتوان در موارد زیرین برشمرد :

استفاده از واحدهای فرعی برای هر کالا و قابلیت انجام کلیه عملیات به وسیله ی واحدهای فرعی کالا

تعریف کالاهای مشابه برای هر یک از اقلام انبار

تعریف اجزای کالا و فرآهم آوردن تسهیلات ورود اطلاعات برای مصارف با استفاده از اجزای کالا

صدور اسناد صادر ه و وارده کالاهای امانی ، کنترل موجودی کالاهای امانی و صدرو اسناد حسابداری مربوط به آنها

تعیین حقوق دسترسی در سطح انبار

تحت پوشش قراردادن عملیات انتقال کالا بین انبارها

ایجاد سند حمل ( بارنامه ) برای تمامی اسناد خرید ، امانی و فروش

تحت پوشش قراردادن عم لیات دریافت و ارسال کالاهای امانی ، امکان کنترل کالاهای امانی ما نزد دیگران و

دیگران نزد ما بدون دخالت در قیمت گذاری کالاهای مصرفی یا با تاثیر در قیمت گذاری کالاهای مصرفی

استفاده همزمان از روش نرخ گذاری استاندارد برای محاسبه ی انحراف از برنامه های تصویب شده

قیمت گذای محصولات و نیمه ساخته ها در طول دوره با استفاده از نرخ استاندارد

قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در پایان دوره با استفاده از نرخ واقعی

صدور اسناد وارده و صادره بر مبنای مجوزهای سایر سیستم ها همچون تدارکات ، فروش و برنامه ریزی تولید

ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملی همچون تاریخ انقضاء ، پروژه ، سریال

خاص هر کالا ، فروشندگان و نوع خریدو. ... با انتخاب و نام گذاری به وسیله کاربر

برقراری کنترلهای لازم بر موجودی و دسترسی لحظه ای به کاردکس و میزان موجودی

پشتیبانی رویه ورود و خروج کالا در حالت ارتباط با باسکول

صدور اسناد حسابداری خرید ، مصرف و سایر اسناد وارده و صادره و ثبت آنها در سیستم حسابداری به

صورت یکپارچه

قابلیت قیمت گذاری اسناد به صورت بر آوردی و واقعی و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل

اسناد به صورت خودکار

اصلاح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد

عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیازسازمان

صدور تگ های انبارگردانی بر اساس نحوه ی اجرای عملیات ، از قبیل صدرو تگ سفید و صدور تگ

کالاهای جدید

انتقال اطلاعات حسابها به عملیات پایا ن سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی ، مقداری و اسناد مربوط به

انحراف نرخ های اقلام موجود

گزارشهای سیستم انبارداری :

با استفاده از سیستم انبار ، میتوان گزارشهای مفید بسیاری را تهیه کرد . نمونه ای از این گزارشها به شرح زیر است :

**** کاردکس ها

کاردکس کالا در انبار

کاردکس کالا در سازمان

کاردکس ریالی کالا

کاردکس واحد فرعی کالا

مرور کالا

**** گزارشهای انبار

گزارشهای انبار خود شامل گزارشات اطلاعات پایه ، گزارشهای تعدادی ، گزارشهای ریالی و گزارشهای کنترلی است :

گزارشات گردش تعدادی وریالی کالا به تفکیک کالا ، انبار ، طبقه و گروه کالا

گزارشات مصرف تعدادی و ریالی کالا ( به ریز و جمع ) در سطح کالا ، مراکز هزینه و عوامل مصرف

گزارشات آنالیز گردش تعدادی و ریالی کالا در سطح کالا و انبار

گزارشات موجودی تعدادی و ریالی کالا در پایان روز

گزارشات کنترل موجودی اقلام راکد ، کم مصرف ، پرمصرف و ...

گزارشات مغایرت بین حسابداری انبار و حسابداری مالی

گزارشات اطلاعات پایه و تعدادی در ابزار گزارش ساز

سیستم حقوق و دستمزد تحت ویندوز شرکت همکاران سیستم با برنامه نویسی دلفی

ضرورتهای استفاده از سیستم حقوق و دستمزد

جذابیت بهره جویی از نرم افزارهای مالی زمانی پیدا میکند که لازم باشد محاسبات پیچیده ای در کوتاه ترین زمان ممکن و با پرهیز از هر گونه خطایی صورت گیرد . محاسبه ی حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمان بر است که مسئولان مالی همیشه درگیر آن هستند . حال آنکه به دلیل تنوع شیوه های محاسبه و تعددعوامل تاثیر گذار ، طراحی و نرم افزاری که پاسخگوی نیاز کاربران گوناگونی باشد ، از ظرفیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است نرم افزار حقوق و دستمزد ، به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به گونه ای طراحی شده که مشود تنوع قوانین جاری و رویه های حاکم در محاسبه ی حقوق ودستمزد کارکنان را به شایستگی پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سیستم مدیریت منابع انسانی و حسابداری مالی همکاران سیستم ، امکانات و تسهیلات کارآمدی را در اختیار مدیران قرار دهد.

فعالیتهای این سیستم را میشود به سه بخش اصلی تقسیم بندی کرد :

- تعریف عامل حقوق و اطلاعات پایه

- ورود اطلاعات جاری سیستم مانند کارکردها

- تهیه ی خروجی های مورد نیاز همچون گزارش ها و دیسکت های تامین اجتماعی و دارایی

-2-3 امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد ، امکانات متنوع بسیاری دارد . امکانات و ویژگی های اصلی این نرم افزار را میتوان در قالب طبقات زیر برشمرد:

**** اطلاعات حقوقی و احکام پرسنلی

انواع استخدام

معرفی عوامل حقوقی شامل : مزایا ، کسور ، کراکرد و تعدات کارفرما به صورت پارامتریک

صدور احکام کارگزینی به صورت فردی و گروهی

تعهدات کارفرما و کسور ثابت

**** پرداخت وام به کارکنان

انواع وام و شرایط اعطای وام به کارکنان

پرداخت وام به کارکنان و نگهداری سوابق کسر و تعدیل اقساط و اصطلاحات آن

**** اطلاعات ماهانه

دریافت اطلاعات حضور و غیاب کارکنان از دستگاه کارت زنی

نگه داری اطلاعات کارکرد در مقاطع ماهانه

نگه داری اطلاعات مزایا و کسور ماهانه

پرداخت و کسو.ر گروهی ماهانه

**** محاسبات

معرفی روش ها ، پارامترها و عبارتهای محاسباتی عوامل حقوقی

اطلاعات استخدامی مربوط به حقوق از جمله نوع بیمه و مالیات کارکنان و شعب مربوط به آنها

معرفی حسابهای معین عوامل حقوقی برای صدور اسناد مالی

ثبت اطلاعات تجمیعی لازم برای پیاده سازی نرم افزار درآمد ، درآمد مشمول مالیات ، مانده مرخصی و ......

محاسبه حقوق ماهانه و معوقه

محاسبه کارکردهای معوقه

محاسبه ذخیره سنوات ، بازخرید مرخصی ، عیدی و پاداش

گزارشهای سیستم حقوق و دستمزد :

با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد می شود گزارشهای مفید بسیاری را تهیه نمود

نمونه ای از گزارش ها به شرح زیر است

لیست حقوق ، بیمه و مالیات متناسب با نیازهای خاص

لیست حقوق ، بیمه و مالیات متناسب با نیازهای خاص

لیست حقوق ، بیمه و مالیات متناسب با نیازهای خاص

اطلاعات ثابت و متغیر کارکنان

تغییرات کارکرد طی دوره های مختلف و...

سیستم خزانه داری تحت ویندوز شرکت همکاران سیستم با برنامه نویسی دلفی

ضرورت استفاده از سیستم خزانه داری :

استفاده ک ار آمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجون نقد را میتوان یکی از نگرانی های مسئولان مالی سازمانها و موسسات اقتصادی دانست . به همین خاطراست که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در سازمان های یاد شده ، اهمیت ویژه ای دارد . تجربه های موجود نشانگ ر آن است که موفقیت چنین سازمان هایی را می باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته وجوه نقد آن ها دانست که زمینه ای لازم را برای پرداخت های برنامه ریزی شده فرآهم کرده است . در نرم افزار حاضر به عنوان بخشی از سیستم های یکپارچه اطلاعات

مدیریت همکاران سیستم ، تلاش بر این بوده است که تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی موسسات و سازمان های اقتصادی مهیا شود .

دلایل اهمیت سیستم خزانه داری :

عمده ترین دلایل اهمیت سیستم خزانه داری را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد

وجوه نقد و اسناد بها دار همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی عملیات واحدهای تجاری محسوب میشود و بر اساس دریافت اطلاعات جامع و کامل از آن ها همواره مورد توجه مدیران قرار دارد . از این رو ، تامین وجوه نقد برای انجام تعهدات در سررسیدها ، سرمایه گذاری وجوه نقد بدو ن تامین صحت و سلا مت گردش وجوه نقد موجب می شود تا عملیات این بخش از موسسات با استفاده از ابزاری معین و به صورت مکانیزه صورت پذیرد تا نظارت دائم و مستمر بر جریان نقدینگی سازمان مهیا شود

بخش عمده ای از دارایی ها ی یک سازمان را دارایی های جاری تشکیل می دهد . وجوه نقد و اسن اد بهادار به دلیل وجود انگیزه های خاص همواره در راس دارایی های جاری قرار دارند و به همین لحاظ همواره مورد توجه مدیران قرار دارند . بنابرا ین ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که وجوه نقد مورد نیاز برای انجام معاملات پاسخگویی به مو ارد اضطراری و بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری به اندازه کافی در اختیار مدیریت سازمان قرار خواهد داشت یا خیر

یکی دیگر از دلایل اهمیت سیستم خزانه داری ، بهینه سازی کنترلهای داخلی است . از آنجایی که وظیفه اداره وجوه نقد

بر عهده ی مدیر مالی سازمان است و شامل دریافت و پرداخت وجوه و اسناد ، واگذاری آنها به حسابهای بانکی ، سرمایه گذاری وجوه مازاد بر احتیاج و حفاظت وجوه و اسناد بهادار است ، بنابراین باید روند امور به گونه ای باشد تا از موارد زیر اطمینان حاصل شود :

- وجوه دریافت و پرداخت شده با ثبت آن ها در دفاتر تطبیق داشته باشد .

- دریافت و پرداخت وجوه بر اساس مجوزهای معتبر صورت پذیرد

- با توجه به عملیات عاید سازمان ، وجوه نقد به اندازه کافی در اختیار مدیریت سازمان باشد

سیستم خزانه داری به طور کامل پاسخگوی موارد یاد شده است و کنترلهای داخلی را به گونه ای شایسته و مطلوب در سازمان حاکم میکند .

هدف سیستم خزانه داری، ارائه گزارشهای خاص مدیریتی است که به عنوان یکی از مسولیت های مالی سازمان ، همواره روی ان تاکید میشود . علاوه بر گزارشهای بسیار متنوعی که منج از عملیات دریافت و پرداخت است ، در سیستم به گونه ای طراحی و پایه ریزی شده که قاد ر است گزارشهای خاص مورد نیاز هر یک از کاربران را بر اساس قیلتر کردن عواملی که توسط کاربران تعیین میشوند ، تهیه کند . افزون بر این ، سیستم این قابلیت را دارد که هر یک از انواع . گزارش های خود را به Excel ارسال کند تا در محیط ، متناسب با سلیقه و نیاز کاربر طراحی شود.

اموال

خرید اموال:

درابتدا واحدها وسایل موردنیازخودرادرخواست می دهند .درخواست صادرشده پس ازموافقت وصدورامضاهای لازم واردانبارمی شود.

انباردارنیز درخواستی راجهت خرید وسایل موردنیازصادرویک برگ آنراتحویل تدارکات داده وبرگ دیگررادرداخل پرونده بایگانی می نماید.

تدارکات پس از خرید، اموال را به همراه فاکتوروبرگ درخواست خریدی که تحویل گرفته بود به انبارارائه می دهد.

تحویل اموال به جمعدار:

انباردارپس کنترل صحت وسلامت اجناس قبض انبارصادرکرده ،اموال را تحویل جمعدار می دهد..

جمعداری:

جمعداروسائل خریداری شده راتحویل گرفته ،برای آنها شماره اموال صادرمی کند.

نکته:اموالی که جمعدار تحویل میگیرد اموالی هستند که بیش از 150000 ریال ارزش دارند.اموالی که کمترازاین مبلغ دارای ارزش هستند اموال مصرفی محسوب شده وبه مرور زمان مصرف می شوندوارزش آنها به صفرمیرسد.

جمعدار پس ازتحویل ،اموال راطبق زیرشاخه هایی که درسیستم تعریف شده است طبقه بندی می نماید.به طورمثال بابازکردن زیرشاخه مانیتوردرسیستم ،میتوان تمامی مانیتورهای موسسه رابه همراه عمرمفید،ذخیره استهلاک ، محل استقرار،شماره اموال ،ارزش دفتری وبهای تمام شده مشاهده کرد.

که خود این اطلاعات قبلاً ازطریق قبض شده است.

عمرمفید واستهلاک اموال

طبقه بندی عمرمفید وروش استهلاک به شرح زیرمیباشد:

1- اثاثه اداری 10 ساله به روش خط مستقیم

2- لوازم الکترونیکی (حساس) 8 ساله به روش خط مستقیم

3- لوازم اداری آموزشی (میزوصندلی و...) 5 ساله به روش خط مستقیم

4- وسائط نقلیه (سواری) بانرخ %25 به صورت نزولی

5- وسائط نقلیه (باری) با نرخ%30 به صورت نزولی

6- ساختمان (اداری) بانرخ %7 به صورت نزولی

7- ساختمان (مسکونی) بانرخ %8 به صورت نزولی

روش محاسبه استهلاک

مستقیم:

برای محاسبه استهلاک به روش مستقیم بهای تمام شده آنرابر عمرمفیدش تقسیم مینمایند تااستهلاک سالانه آن مشخص گردد.

سپس استهلاک بدست آمده در تعداد سالهایی که استفاده شده است ضرب می شود تااستهلاک انباشته آن مشخص گردد.

اگرجنسی ازمیانه سال وارد سیستم شده باشد برای محاسبه استهلاک آن سال استهلاک سالانه رابر360 تقسیم کرده ودرتعداد روزهای استفاده شده آن سال ضرب می شود تااستهلاک آن سال معین شود.

استهلاک یکساله =عمر مفید / قیمت تمام شده

استهلاک انباشته = تعدادسالهای استفاده * استهلاک یکساله

نزولی:

هزینه استهلاک = نرخ استهلاک * ارزش دفتری

ارزش دفتری = استهلاک انباشته بهای تمام شده

برخی ازدارایی ها مانند ساختمان پس ازاینکه به طور کامل مستهلک شدند توسط کارشناس ارزیابی میگردند وقیمت جدیدی برای آنهادرنظرگفته می شود تا مجدداً عنوان دارایی ثبت شوند.

وسایلی که ازابتدا کارایی لازم را ندارد ویا اینکه زودترازموئد ازرده خارج می شوند توسط واحد مربوطه طبق نامه ای به جمعداراعلام می گردند.

جمعدارنیزطبق یک رونوشت دارایی مورد نظررابه عنوان جنس اسقاطی تحویل انبار می دهد.

خروج دارایی های اسقاطی ازانبار:

انباردارطبق صورتجلسه ای وجود دارایی های اسقاط را به استحضارهیات رئیسه میرساند.هیات رئیسه نیزتوسط کمیته معاملات اقدام به فروش مینماید

و درنهایت نامه ای برای جمعداری وحسابداری ارسال میشود تادارایی های مورد نظردردفاتروسیستم ازرده خارج شوند.

محدودیت درخریدها:

واحد برنامه وبودجه ،بودجه مورد نظر هر گروه را به طورسالانه مشخص می نماید تاگروهها برطبق بودجه تصویب شده اقدام به خرید دارایی های موردنیازکنند

انبار ها

1- انباراداری:ابزاراداری مانندملزومات ونوشت افزاردرآن نگهداری می شود.

2- انبارارزاق: وسایل خوراکی ازقبیل برنج،گوشت و...درآن نگهداری می شود.

3- انباراموال:که وسایل اسقاطی و دارایی های مازاد درآن نگهداری می شود.

4- انبارخدمات:که درآن شوینده هاووسائل خدماتی نگهداری می شود.

طریقه خروج دارایی ازانبار

درابتدا برگ درخواست خرید تکمیل وبه امضای اشخاص ذیل میرسد:

1- متقاضی 2- مدیرمربوطه 3- معاونت مربوطه 4- مدیرامورعمومی

سپس برای اموالی که درانبار وجود دارد حواله انبارصادرشده وتحویل متقاضی میگردد.

ودرصورتیکیه جنس موردنظر درانباروجود نداشته باشد انبارداربرگ درخواست خریدراتکمیل و خودومدیرامورعمومی امضامی کنند.وآنراتحویل

تدارکات میدهد تادرنهایت به مانندنکاتی که دربخش اموال ذکرشد اقدامات لازم انجام شود.

نکته1:تمامی خریدها طبق اولویت بندی وبراساس ضرورت انجام می شود.

نکته2:خریدها دردو صورت انجام می شود یک- برای شارژانبار دو براساس تقاضا

نکته3:تمامی این انبارها فاقدکالای امانی هستند.

خزانه داری

بهبود نقدینگی سازمانها علاوه برایجاد ارتباط مناسب باسایرین ، نیازی است که همه سازمانها با آن روبرو هستند .دراختیارداشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان ونحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظوربهینه ساختن تسهیلات اعطایی به سایرین نکته بسیار مهمی دربازار رقابتی امروز می باشد. مدیریت منابع مالی وکنترل وبرنامه ریزی نقدینگی سازمانها یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می باشد.

تعریف بانکها،شعب وحسابهای جاری مختلف:

1- جاری جام به شماره 23/400001 بانک ملت شعبه سنایی که یک حساب درآمدی است.

2- جاری جام به شماره 62/3929999 بانک ملت شعبه سنایی که یک حساب هزینه ای است.

6- سپرده کوتاه مدت به شماره 3050010 بانک ملت شعبه کریمخان: برای سپرده صندوق ذخیره کارکنان (اقتصادخانواده) ازآن استفاده می شود.

تعریف صندوقهای مختلف این موسسه

دراین موسسه ازدونوع صندوق استفاده می شود:یک- ارزی دو- نقدی

صندوق ارزی:واحد ارزی دراین صندوق یورو می باشد که برای ماموریتهای خارج ازکشور ازآن استفاده می شود.

صندوق نقدی:برای انجام هزینه های داخلی بخش مالی ازقبیل بستانکاری مشتریان،هزینه پذ یرایی، و... ازاین صندوق استفاده می شود.

دسته چکها

حسابهای جاری همگی دارای دسته چک 50 برگی میباشند.

تنها درحساب هزینه هابه علت گردش زیاد ازدسته چک 90-80 برگی استفاده می شود.

تسهیلات بانک:این موسسه هیچگونه تسهیلاتی ازقبیل وام ازبانک دریافت نمی کند.

طبقه بندی چکهابراساس مدت:

تمامی چکهای صادر شده دراین موسسه به روز میباشد وچک مدت دار به هیچ وجه صادر نمی شود.وجوه نقد نیز به جز صندوق مالی وتنخواه گردان به هیچ عنوان استفاده نمی گردد.

ثبت های حسابداری

انواع ثبت های اسناددریافتنی درموسسه عبارتنداز:فیشهای نقدی،چکهای مدت دار،سفته ها وچکهای تضمینی

صورت مغایرات بانکی

ازمقایسه ثبت دفترموسسه و صورتحساب بانک نتیجه می گیریم هرمبلغی درستون بدهکاردفترموسسه درج شده باشد همان مبلغ درستون بستانکار صورتحساب ثبت شده وبالعکس هرمبلغی در ستون بستانکار موسسه ثبت شده ،همان مبلغ درستون بدهکارصورتحساب درج شده است.

ممکن است درانتهای هرماه موجودی حساب موسسه بامانده صورتحساب بانک مطابقت نداشته باشد.

موسسه برای مشخص شدن دلیل این عدم مطابقت اقدام به تهیه صورت مغایرت بانکی می نماید.

عوامل مغایرت بین مانده دفاتر وصورتحساب بانک:

1- چکهای صادره که برای وصول به بانک ارائه نشده باشند.

2- چکهای دریافتی ازسایرین مانند مشتراین جهت وصول به بانک ارائه شده باشد ولی برگشت خورده باشد

3- وجوه بین راهی

4- واریزهای اشخاص ودانشجویان به حساب جاری موسسه که اعلامیه بستانکارآن به موسسه ارائه نشده باشد.

5- برداشت بانک ازحساب موسسه به عنوان کارمزدکه اعلامیه بدهکار آن به موسسه نرسیده باشد.

6- اشتباه یکی ازطرفین درثبت رقم.

مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

به منظورحصول اطمینان ازدرستی عملیات بانک مراحل تهیه صورت مغایرت به شرح زیراست:

الف - دریافت صورتحساب جاری بانک توسط فاکس یا اینترنت

ب - مقابله کردن اقلام ثبت شده درستون بدهکاردفتربااقلام ثبت شده درستون بستانکارصورتحساب دریافت شده ازبانک وقراردادن علامت تیک درمقابل اقلام مشابه ویکسان.

ج - مقابله کردن اقلام ثبت شده درستون بستانکار دفتر بااقلام ثبت شده درستون بدهکارصورتحساب دریافت شده ازبانک وقراردادن علامت تیک درمقابل اقلام مشابه ویکسان.

د مشخص کردن اقلام باز دفتر باصورتحساب بانک (اقلام تیک نشده) به دورآنهاکه ازموارد مغایرت اند.

ه تحلیل موارد مغایرت ویافتن علت وتاثیرآن با موجودی.

پس ازروشن شدن اقلام بازوتحلیل آنها بایدنسبت به افزایش یاکاهش آنهااز مانده دفتریا صورتحساب بانک به یک مانده واقعی رسیدونهایتاً نسبت به اصلاح وصدوراسناد اصلاحی وثبت آن دردفتر موسسه اقدام نمود.

نکته: یکسانی تاریخ ، شماره مدرک ومبلغ هرقلم درمواد (ب وَج) ضروری است.

درضمن روش صورت مغایرتگیری دراین موسسه روش رسیدن به مانده واقعی است وپس از تهیه صورت مغایرت بانکی مواردی که به ثبت آنهادر دفاترموسسه نیازباشد باجمع آوری اسناد ومدارک لازم نسبت به ثبت آن اقدام می شود تامانده واقعی حساب بانک دردفاترشرکت بدست آید.

نتیجه گیری

بعداز اتمام دوره معمولا نگرش و نحوی نگاه به مطالبی که در دانشگاه تدریس می شده و اینکه چقدر میتواند یک دانشجو ر ا بعد از اتمام تحصیلات کارشناسی در شغلی که در رابطه با رشته تحصیل خود انتخاب میکند، کمک شایانی کرده و شخص را در نحوه ی انجام فعالیت مرتبط با رشته تحصیلی خود راهنمایی و سرعت پیشرفت خود را در محل کار با کارعملی بالا ببرد و بتواند به نحو شایسته ای انجام وظیفه نماید

در این مرحله فرد دانشجو میتواند با محیط کار عملی آشنایی بیشتر و یک نوع سابقه در توشه کاری خود اندوخته کند ، ارتباط بین درسهای تخصصی ارائه شده و نحوه ی کار در امور مالی شرکتها و موسسات ، در دانشگاههای جامع علمی کاربردی تا حدود بسیاری با وا قعیت هماهنگی داشته و این روش در دانشگاههای علمیکاربردی میتواند افراد با تخصص را به جامعه تحویل دهد .

فردی که درس و دانش خود را با کار یکی کرده و یک نیروی انسانی کاری قوی را در خود پرورش داده است

در این دوره به غیر از اصول و فعالیتهایی که ب ه یک دانشجو واگذار میگردد ، یک دانشجو می تواند سایر ارتباطات کاری و نحوه ی مدیریت کاری را نیز در حین انجام کار یاد بگیرد و یک نوع تمرین مسئولیت پذیری کاری است .

دانشجویانی که این واحد درسی را جدی بگیرند ، می توانند در آینده به نحو احسن از همین دوره خود یک تجربه بزرگی را کسب نمایند و اگر در طول دوره ی کار آموزی کمی بیشتر کنجکاوتر باشند می توانند کارهای دیگری را بر عهده گرفته و آشنایی بیشتری را به نحوه ی کار در محل کار آموزی خود کسب نماید

.

امید است که همه دانشگاهها ی کشور رو به تخصص سازی ، توام با کار عملی رفته و بتوانند که یک فرد متخصص کار کرده را به جامعه تحویل دهند نه یک فردی که فقط میتواند در روی کاغذ سفید خود را متخصص نشان داده و در عمل حرفی برای گفتن نداشته باشد

خلاصه اینکه در این دوره میتوانیم خیلی چیزهای مفید کاری یاد بگیریم و من هم سعی کردم که اینگونه باشم .

 


راهنمای نگارش گزارش درس کاربینی

 

هدف از تهیه این راهنما ارائه یک الگوی عمومی  و جامع جهت نگارش گزارش درس کاربینی می باشد .

مسئولیت رعایت قواعد نگارشی و سرفصل های مشخص شده در این راهنما به عهده دانشجو و نظارت بر صحت و مناسب بودن اطلاعات بر عهده استاد می باشد .


الف  ) سر فصل های گزارش درس کاربینی

      مطالب شامل عناوین اصلی و فرعی و نگارش گزارش کاربینی به ترتیب ذکر شده و حاوی مطالب زیر می باشد:

  • ·         جلد گزارش   شامل  جدول عنوان شغل و مشخصات کار بین ( دانشجو )
  • ·         جدول مشخصات محیط واقعی کار مورد بازدید ( صفحه اول گزارش )
  • ·         فهرست مطالب
  • مقدمه و خلاصه مدیریتی ( شرح مختصری از محیط واقعی کار،مطالب گزارش ،افراد ی که از آنها مصاحبه شده و با شما همکاری کرده اند)
  • ·         توصیف فرآیند انجام کار

1-تشریح فرایند جریان کار(تعریف شغل،شرح وظایف،جایگاه و سلسله مراتب شغلی و نحوه انجام کار)

2-ماشین آلات و دستگاهها و ابزارها (عناوین وظایف و عملکرد آنها، میزان و نحوه آشنایی ،اقدامات تامین،

تعمیر و نگهداری،اصول کاربرد و مشخصات فنی)

3-محصولات تولید شده (کالا و خدمات) و نحوه ارایه خدمات پس از ولید و تحویل

4-نحوه کنترل کیفیت انجام فعالیتها

  • ·         توصیف توانمندی‌ها و مهارت‌های مورد انتظار برای احراز شغل موردنظر

1-ویژگیهای مهارتی (توانمندیهای مورد نیاز برای انجام وضایف محوله مطابق زمان و نتایج مورد انتظار)

2-دانش و استعدادهای مورد نیاز(مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی مورد نیاز و گواهی از سایر سازمانها

3-ویژگی های جسمانی(میزان بینایی، شنوایی،سلامت جسمی و حرکتی، قدرت بدنی،سرعت عمل،ابتکار،صبر

  • ·         توصیف شرایط انجام وظایف مربوط به شغل موردنظر

1-سختی و پیچیدگی کار(شرایط محیطی، ساعات کارو....)

2-نکات مربوط به قوانین و مقررات کار

3- نکات مربوط به ایمنی و بهداشت

4- نکات مربوط به فرهنگی و اجتماعی (جاذبه و انگیزه های شغلی)

5-وضعیت درآمدی و مباحث اقتصادیآرم دانشگاه جهت استفاده در پروژه


مرکز آموزش علمی کاربردی 1 گنبد کاووس
فرم ارزشیابی                                                           بسمه تعالی

مرکز آموزش علمی کاربردی 1


فرم ارزشیابی درس کاربینی

مشخصات کاربین


نام:

نام ­خانوادگی:

شماره دانشجویی:

مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی:

مرکز آموزشی:

مدرس:

                     

ردیف

عامل ارزیابی

نمره ارزیابی

امتیاز

1                

رعایت نظم و مقررات آموزشی

(3-0)

 

2                

رعایت ضوابط و مقررات محیط کار

(2-0)

 

3                

رعایت شئونات دانشجویی

(2-0)

 

4                

ارایه گزارش بازدید (کتبی و الکترونیکی)

(10-0)

 

5                

ارایه نظرات و پیشنهادات

(3-0)

 

جمع

(20-0)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  نام و نام خانوادگی

                                                                       امضای مدرس

 

* این فرم توسط مدرس کاربینی تکمیل می‌شود.تعهد نامه


بسمه تعالی

مرکز آموزش علمی کاربردی1 گنبد کاووس

                                                     فرم‌ تعهد کاربین


نام:             نام خانوادگی:             شماره دانشجویی:

مقطع تحصیلی:                           نیم‌سال تحصیلی:

رشته تحصیلی:

مرکز آموزشی:

نام استاد درس کاربینی:

اینجانب با آگاهی از اینکه بازدید از محیط واقعی کار، به منزله بخش عملی درس کاربینی می‌باشد، متعهد می‌گردم کلیه مقررات آموزشی و همچنین ضوابط اعلام شده از سوی محیط واقعی کار را به طور کامل رعایت نموده و چنانچه حین بازدید ضرر و زیانی از ناحیه اینجانب وارد گردد، برابر مقررات مربوط، مسئولیت جبران آن را شخصا بر عهده می‌گیرم.

                                                                                 نام و نام خانوادگی

                                                                                    امضای دانشجوگزارش

بسمه تعالی

 

مرکز آموزش علمی کاربردی1 گنبد کاووس

 فرم گزارش کاربینی

 

کاربین محترم، این گزارش حاصل مشاهدات شما از محیط واقعی کار می‌باشد که شامل مشاغل متعدد می‌باشد و شما می‌بایست آن را با راهنمایی مدرس خود صرفا در زمینه‌ی شغلی مرتبط با رشته‌ی تحصیلی خود تکمیل نمایید.

الف) مشخصات کاربین

 

نام:                                 نام­ خانوادگی:                    شماره دانشجویی:                  

 

نیم‌سال تحصیلی:     مقطع تحصیلی:  کاردانی □      کارشناسی □       

 

رشته تحصیلی:                                        نام مرکز آموزشی:                                                            

 

وضعیت اشتغال:

بیکار □   شاغل مرتبط با رشته تحصیلی □  شاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی □

 

مدرس:

 

شماره تماس:

 

نشانی:

 

 

ب) مشخصات محیط واقعی کار مورد بازدید

نام و نشانی محیط واقعی کار
 مورد بازدید

 

 

نوع محیط واقعی کار مورد بازدید

دولتی             عمومی                       خصوصی

تعداد تقریبی کارکنان

 

 

زمینه فعالیت

 

بخش تحقیق و توسعه (R&D)

دارد                                          ندارد

سازمان‌های ذیربط و مرتبط با حوزه شغلی

 

 

 

 

 

پ) در موارد زیر با توجه به مشاهدات خود از محیط واقعی کار به طور اجمالی توضیح دهید.

 

 

 

*     توصیف فرآیند انجام کار

 

           1. تشریح جریان فرآیند کار:

 

          2. ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و ابزارها:

 

           3. محصولات تولید شده (کالا یا خدمات) و نحوه ارایه خدمات پس از تولید و تحویل:

 

 

          4. نحوه کنترل کیفیت انجام فعالیت‌ها:


 

 

 

 

*   توصیف توانمندی‌ها و مهارت‌های مورد انتظار برای احراز شغل موردظر

 


        1.  ویژگی‌های مهارتی:

        

   .     2.  دانش و استعدادهای موردنیاز:

     

          3. ویژگی‌های جسمانی:

 


 

 

*     توصیف شرایط انجام وظایف مربوط به شغل موردنظر

 

1. سختی و پیچیدگی کار:

 

2. نکات مربوط به قوانین و مقررات انجام کار:

 

3.  نکات مربوط به ایمنی و بهداشت:

 

4.  نکات مربوط به فرهنگی و اجتماعی (جاذبه و انگیزه‌های شغلی):

 

5. وضعیت درآمدی و مباحث اقتصادی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت) تحقیق، توصیف و مقایسه ویژگی‌های شغل موردنظر در داخل و خارج از کشور:

 

 

 

 

 

 

 

 

ث) ارایه نظرات و پیشنهادات کاربین در خصوص موقعیت فعلی و آینده شغل موردنظر:

 

 

 

 

 

                                                    نام و نام خانوادگی

                                                        امضای دانشجو*****************************************************************

به عنوان مثال دانشجو باید موارد زیر را از قسمت امور مالی محل کاربینی استخراج نموده و در گزارش خود ذکر نماید:

دوره مالی

نرم افزارمورد استفاده

معرفی قسمتهای مختلف نرم افزار از قبیل حسابداری مالی،حقوق ودستمزد،خزانه داری،اموال وانبار است که تماما" به قسمت مالی شرکت متصل هستند.کدینگ:

طبقه بندی کلیه حسابها دریک سیستم حسابداری به صورت اعداد وارقام است.

کدینگ تفصیلی دراین موسسه به صورت ماتریسی بوده ودارای دوسرفصل

میباشد.1-سرفصلها 2-اشخاص

سرفصلها اشخاص

1-طلب ازاشخاص 1-آقای مهری

2_پیش پرداختها 2-آقای سزاج

3-... 3-....

4-... 4-...

مراکزصدورسند:

دراینجا هربخش(مانند انبار،خزانه داری و...) سندهای مالی مربوط به خود را میزند سپس جهت کنترل و ثبت نهایی به قسمت مالی ارجاع میدهند.

انواع سند:

براساس مراکز صدورسند ونوع آنها تقسیم بندی می شوند مانند:سندحقوق و دستمزد،دریافت و پرداختها،افتتاحیه و...

مراحل صدوروثبت اسناد:

یک- صدوراسناد توسط مراکزصدورسند

دو- تایید اسناد صادر شده توسط مسئول حسابداری

سه- تصویب اسناد صادر شده توسط مدیر امورمالی

چهار- ثبت اسناد نهایی شده دردفاتر قانونی روزنامه و کل به صورت ماهانه

لازم به ذکر است این اسناد پس از تصویب پرینت گرفته شده،ضمایم هرسند ضمیمه پرینت مربوطه میگردد ودرنهایت درفایل هابایگانی می شوند.

چاپ اسناد بااشکال مختلف:

نرم افزارمالی قادر به ارائه انواع توسط کاربر می باشد وعلاوه برآن گزارشهای تنظیم شده رامیتوان بنابرضرورت وخواست مدیران ساماندهی کرده وبه اشکال مختلف به مدیران ارائه داد که درهر موسسه ای بنا بر ضرورت متغیر است.

ترازآزمایشی :

ترازآزمایشی گزارشی است که گردش و مانده حسابها رادریک محدوده زمانی به کاربرنشان میدهد که نرم افزاراین موسسه قادراست آنرابه صورت دو،چهار،شش وهشت ستونی ارائه دهد.

دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:

گزارش دفاتر(صورتحساب هرکد حساب)رامیتوان کل،معین وتفصیلی ازسیستم تهیه کرد.

آنالیز حسابها:

درپاره ای ازاوقات برخی ازسندهای ثبت شده مجددأ کنترل وبررسی میگردند تادرصورت لزوم برای آنها سنداصلاحی صادر شود.

عملیات پایان دوره مالی:

درپایان دوره مالی ،اسنادپایان دوره مانند سند استهلاک داراییها، انبارگردانی وموجودی موادپایان دوره،سند ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل،سندهای اصلاحی موردنیاز و... زده می شودودرنهایت حسابهای موقت(درآمد وهزینه) به حساب سود وزیان بسته شده وسند سودو زیان صادرمیگردد و حسابهای دائم نیزبه حساب ترازاختتامیه بسته می شوند، سند اختتامیه صادر میشود.

صورتهای مالی

ازصورتهای مالی اساسی دراین موسسه میتوان به سه نمونه اساسی اشاره کرد:

یک- صورت سودوزیان وگردش حساب سودانباشته

دو- صورت جریان وجوه نقد

سه- ترازنامه

بدین صورت که درابتدا صورت جریان وجوه نقد راتهیه کرده ومانده حساب وجوه نقد دریک تاریخ خاص را (31 شهریور) مشخص نموده وآنراعیناً به ترازنامه منتقل میکنند.

سپس برای تهیه صورت سودوزیان هزینه های عملیاتی را ازدرآمدهای عملیاتی کسرکرده ،درآمدهای غیرعملیاتی رانیز به آن اضافه نموده،آنرا با عنوان سود (زیان) خالص عملیاتی به گردش حساب سودانباشته منتقل می کنند.

مراحل تهیه گردش حساب سود ( زیان ) انباشته:

سود (زیان) خالص عملیاتی باحاصل جمع سود(زیان) انباشته اول دوره وخالص تعدیلات سنواتی( که باعنوان سودانباشته درابتدای سال تعدیل شده ثبت شده است) جمع می شود ومانده باعنوان سودانباشته پایان سال به ترازنامه منتقل می گردد.

ودرنهایت پس ازمشخص شدن مانده تمامی حسابها درتاریخ 31 شهریور ترازنامه شرکت تهیه می شود.

گزارش

رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان ،

تنخواهگردان برای ارجاع دادن گزارشات پرداخت خود می بایست برگه درخواست ، فاکتور خرید و قبض انبار را تهیه کند و ما با بررسی و گاهی اوقات با زنگ زدن به فروشنده از موارد فوق اعلام وجود می کنیم و بعد به کمک ماشین حساب از صحت ارقام اطمینان حاصل می کنیم و این امور 10 درصد کار من را تشکل می داد.

آموزش نرم افزار همکاران سیستم

من در اتاقی کار می کردم که از 4 قسمت حقوق و دستمزد ، اموال ، حسابداری مالی و خزانه داری تشکیل شده هر قسمت به کمک نرم افزار با هم در ارتباط بودند و زیر نظر مدیر مالی فعالیت می کردند. هر قسمت به طور مختلفی از نرم افزار استفاده می کردند برای مثال اموال با انبار در ارتباط بود و کالای وارد شده در انبار را نام گذاری و کد مخصوصی می داد در قسمت حسابداری مالی تنها برای رویدادهای مالی ثبت انجام می شد و سیستم به طور خودکار با توجه به ثبت ها ، انواع گزارشات و صورتهای مالی تحویل کاربر می داد و در قسمت خزانه داری امور مربوط به چکها و موارد بانکی به کمک نرم افزار انجام می شد و در قسمت حقوق ودستمزد(کلیات)که 3 قسمت قبلی از این قسمت دستور می گیرند و انواع محاسبات از قبیل استهلاک و ذخیره مطالبات و ... در این قسمت انجام می شد و همچنین بدست اوردن خالص حقوق و دستمزد به کمک برنامهExcel

-1 منوی حسابها :

**** گروه

در این آیکون گروه های حسابها را تعریف می کنیم.

نوع حساب در سرفصل سطح (گروه به سه دسته ترازنامه ای) دائم(، سود و زیانی) موقت( ، و انتظامی )آماری – احتمالی) تقسیم می شود

حسابهای انتظامی حسابهایی هستند که طبق استانداردهای حسابداری ایران نباید در صورتهای مالی منظور شوند، و می توان آنها را د ر پیوست صورتهای مالی افشاء کرد . این حسابها نیز همانند حسابهای ترازنامه ای دائمی هستند و مانده آنها به سال بعد منتقل می شود.

علت اینکه این دسته بندی در سطح گروه قرار دارد این است که به دلیل تعداد کم گروهها مانع از اشتباه و

سردرگمی کاربر شده و موجب سهولت کار می گردد.

GL)****

در این آیکون حسابهای کل را تعریف می کنیم.

در سطح کل ماهیت حساب به سه دسته مهم نیست، بدهکار، و بستانکار تقسیم می گردد.

ماهیت مهم نیست در مورد حسابهایی مانند حسابهای انتظامی و سود و زیان سال جاری که بدهکار وبستانکار شدن آنها مهم نیست کاربرد دارد.

معین : (SL)****

در این آیکون اقدام به تعریف حسابهای معین می نماییم.

در سطح معین ماهیت حساب به پنج دسته مهم نیست، بدهکار طی دوره، بستانکار طی دوره، بدهکارپایان دوره، و بستانکار پایان دوره تقسیم می شود.

**** حسابها

در این سطح ارتباط معین با انواع تفصیلی ها مشخص می گردد تا در هنگام صدور سند حسابداری،فقط تفصیلی هایی برای معین مربوطه نشان داده شود که آن معین با نوع آن تفصیلی ها مرتبط شده باشد این امر در جلوگیری از اشتباه و سهولت کاربری مؤثر است.

اگر وضعیت حساب فعال /غیرفعال برای یک معین غیر فعال باشد، هنگام صد ور سند حسابداری آن معین قابل مشاهده و استفاده نخواهد بود.

همچنین در این پنجره می توان حساب طرف مقابل خلاف ماهیت را برای یک معین تعیین نمود تا کارصدور سند تعدیل ماهیت تسهیل گردد

. حسابی که به عنوان طرف مقابل برای یک معین معرفی میگردد باید دو ویژگی داشته با شد

1-ماهیت مخالف آن حساب معین داشته باشد

2-ارتباط آن با سطوح تفصیلی همانند آن معین باشد.

از گزینه سیستمها برای مرتبط نمودن معین با سیستمهای مورد نظر است تا آن معین در آن سیستمهامشاهده و قابل استفاده گردد

. در قسمت ویژگیها می توان با انتخاب ویژگیهای پ یگیری و تعدادی، اطلاعات بیشتر و و امکان

گزارشگیری جامعتری را بدست آورد . با انتخاب گزینه پیگیری برای یک معین در هنگام صدور سند دو ستون شماره و تاریخ پیگیری به سند اضافه می شود و می توان مقادیر مورد نظر را در آنها وارد کرد .با انتخاب گزینه

تعدادی برای یک معی ن در هنگام صدور سند یک ستون با عنوان تعداد به سند حسابداری اضافه می گردد.

نکته :نوع و ماهیت حساب در سطح گروه، کل، و معین حتی پس از گردش نیز قابل تغییر است.

تفصیلی : (DL) ****

در این آیکون می توان تفصیلی ها را تعریف نموده و به آنها کد اختصاص داد.

در هنگام تعریف تفصیلی تشخیص نوع تفصیلی مناسب حائز اهمیت است . اگر نوع تفصیل مورد نظر در میان انواع تفصیلی ها وجود نداشت، با استفاده از کلید انواع تفصیل می توان آن را ایجاد نمود.

نکته : 1 حداکثر انواع تفصیلی قابل تعریف در سیستم 15 مورد است که همانند طبقه سایر میباشند.

نکته : 2 حساب تفصیلی که در طبقه سایر تعریف می شود فقط در سیستم حسابداری، خزانه داری، انبار، و دارایی ثابت قابل رؤیت است.

نکته : 3 هنگام معرفی شخص جدید اگر بخواهیم آن شخص کابر سیستم باشد باید برای او نام اختصارتعیین کنیم.

کته : 4 امکان تغییر عنوان تفصیلی حتی پس از گردش نیز وجود دارد .برای تغییر دادن عنوان تفصیلی اشخاص به قسمت معرفی اشخاص، تفصیلی شرکتها به معرفی شرکتها، تفصیلی پروژه به تعریف پروژه، و تفصیلی مرکز

هزینه به تعریف مراکز هزینه می رویم.

برخی از انواع تفصیلی پرکاربرد در سیستم عبارتند از : سایر، اشخاص، شرکته ا، مراکز هزینه، پروژه، حسابهای جاری و... هنگام تعریف مراکز هزینه باید نوع مرکز را مشخص نمود که شامل تولیدی، خدماتی، اداری، و پیمانکار خارجی پروژه می باشد.

نکته :حداکثر طول کد حسابها در مجموع - گروه + کل + معین - ده رقم و برای تفصیلی ها نیز ده رقم است.

**** طبقه بندی تفصیلی:

طبقه بندی تفصیلی جهت ایجاد طبقه بندی هایی غیر از طبقه بندی موجود در سیستم طراحی شده است و صرفا " در زمان گزارشگیری قابل استفاده می باشد .

چندین طبقه باشد و حتی با داشتن در این بخش هر تفصیلی می تواند همزمان عضو گردش در اسناد می توان آن را به طبقات مختلف اضافه و یا ازطبقات قبلی حذف نمود.

2-1 گزارش مجموعه حسابها:

در این آیکون می توان از حسابهای تعریف شده در سیستم به سه شکل متفاوت گزارش تهیه کرد:

• بر اساس ارتباط حسابها : این گزارش حسابهای کل و معین و انواع طبقات تفصیلی مرتبط با معینها را نشان می دهد.

• بر اساس گردش حسابها : این گزارش حسابهای کل و معین و ریز تفصیلی های گردش دار را نشان می دهد.

• بر اساس ریز ارتباط حسابها : در این گزارش می توان از حسابهای کل و معین و تمام ریزتفصیلی های سیستم در سطوح مختلف به تفکیک گزارش گرفت.

انواع سند:

در این آیکون می توان انواع سند دیگری علاوه بر انواع سند پیش فرض سیستم را تعریف نموده و درقسمت صدور سند حسابداری از آنها استفاده کرد.

نکته :تعریف انواع سند محدودیتی ندارد.

3-1 انواع سند اصلی پیشفرض سیستم حسابداری عبارتند از :

سند افتتاحیه - سند عمومی - سند اختتامیه -سند بستن حسابها- - سند تعدیل ماهیت پایان دوره - سند تعدیل ماهیت اول دوره

4-1 منوی اسناد

**** صدور سند حسابداری:

در این آیکون می توان سندهای حسابداری را صادر نمود و یا سندهای صادره قبلی را مشاهده کرد.

قبل از توضیح قسمتهای مختلف این آیکون به بیان مطالبی که دانستن آنها در این قسمت لازم می باشد می پردازیم.

شامل چهار حالت است :

در این سیستم وضعیت سند اسناد در این وضعیت الزاما " دارای استانداردهای یک سند یادداشت حسابدار بالانس بودن سند، داشتن شرح، ارتباط صحیح حسابها نیستند، در گزارشات منظورنمی شوند و قابل ویرایش می باشند.

موقت اسناد در این وضعیت دارای استانداردهای یک سند حسابداری هستند در گزارشات منظور میشوند و قابل ویرایش می باشند.

بررسی شده اسناد در این وضعیت توسط مسئول بررس ی و کنترل اسناد بررسی شده اند، در گزارشات منظور می شوند و تا زمانی که در این وضعیت هستند قابل ویرایش نمی باشند.

قطعی یا دائم

اسناد در این وضعیت دیگر قابل ویرایش نبوده و آماده تحریر دردفاتر قانونی هستند.

اسناد ثبتی:

ثبت موقت

ثبت یادداشت

بررسی شده قطعی - دائم

**** انواع شماره سند در اسناد حسابداری عبارت است از:

شماره عطف :(TempNum) •

این شماره به ترتیب ورود اسناد صادر می گردد و هیچ گاه تغییرنمی کند و در صورت حذف سند به اسناد دیگر اختصاص

نمی یابد مگر سند آخر باشد.

ش سند :(Num) •

این شماره به ترتیب تاریخ مرتب شده و نشان دهنده تعداد اسناد موجو د درسیستم می باشد.

ش روزانه . :(DailyId) •

این شماره به ترتیب ورود اسناد در یک روز صادر می شود وارد کردن این شمار ه در اختیار کاربر بوده و می تواند تکرارپذیرباشد

.

شماره فرعی :(LocalNum) •

یکی از کاربردهای ش فرعی در شرکتهای دو دفتره است که ش فرعی در یک دفتر نشان دهنده ش عطف در دفتر دیگر است.

روشهای کپی کردن اسناد:

Ctrl+C را می زنیم و بعد در سند در داخل سند ردیفهای مورد نظر را انتخاب کرده وCtrl+V را می زنیم تا اقلام کپی شوند.

مقصد

انتخاب یک یا چند سند و کپی کردن آنها با استفاده از کلید کپی اسناد به صورت تک تک یا ترکیبی از اسناد مورد

نظر و تبدیل اطلاعات

ساخت . Text •

نکته :دکمه لغو تغییرات می تواند تا 32 تغییر آخر قبل از ذخیره سازی را به صورت مرحله ای برگرداند.

اگر بخواهیم سندی را مشاهده کنیم و پیغام موجودیت سند توسط ... در حال بررسی است داده شود، به این صورت عمل می کنیم : ابتدا بررسی می کنیم که آیا کابری از سند مورد نظر استفاده می کند یا نه، اگر کاربری از آن سند استفاده نمی کرد مشاهده تراکنش های ثبت شده را از قسمت ابزار انتخاب می کنیم . سپس نوع موجودیت را سند حسابداری و وضعیت را فعال انتخاب می کنیم و کلید اعمال فیلتر را می زنیم و در آخر سند را از قفل آزاد می کنیم.

کلید گزارش وضعیت اسناد در لیست اسناد موارد زیر را گزارش می کند : تعداد اسناد در وضعیت های مختلف، مشخصات آخرین سند، تعداد اسناد صادر شده توسط هر کاربر، تعداد اسناد تأیید شده توسط هر کاربر.

در این آیکون می توان اسناد بررسی شده را قطعی نمود تا دیگر قابل تغییر نباشند.

قبل از قطعی کردن اسناد باید شماره گذاری اسناد انجام گیرد تا اسناد مرتب شوند.

در این آیکون با استفاده از کلید جابجایی می توان اسنادی را که در یک روز صادر شده اند را جابجا نمود .این کار به منظور رفع خلاف ماهیت های ایجاد شده به دلیل جابجایی اسناد انجام می گیرد.

نکته :پیغام وجود حسابهای دارای خلاف ماهیت در دو قسمت از سیستم داده می شود:

1-هنگام قطعی کردن اسناد - 2 هنگام صدور سند اختتامیه

در این آیکون می U1578توان بر مبنای سطوح مختلف حسابها اقدام به گزارشگیری نمود.

در قسمت محدوده اسناد پس از انجام تغییرات باید کلید اعمال فیلتر را بزنیم تا تغییرات اعمال گردد.

با استفاده از کلید گردش حساب می توان به گردش حسابها دسترسی یافت . در پنجره گردش حساب می توان برای تفصیلیها و معین های بدون تفصیل اعلامیه بدهکار یا بستانکار صادرکرد

نکته :در یک روز می توان به تعداد دلخواه اعلامیه صادر کرد.

در زمان مشاهده گردش یک حساب، چنانچه نیاز به مشاهده مانده حساب در ردیف یا ردیف های ، مورد نظر داشته باشیممی توانیم بعد از تیک زدن در بخش مانده در خط و با استفاده از کلیدF3مانده حساب مورد نظر را در پنجره کوچک نمایش داده شده مشاهده نمود.

ر مرور حسابها می توان اقدام به آنالیز نمودن- پاس کردن - حسابهای معین بدون تفصیل یا تفصیلی ها نمود .آنالیز به دوشکل قابل انجام است:

مرور حسابها در حسابداری

•اتوماتیک : برای انجام این آنالیز باید به معین مورد نظر ویژگی پیگیری بدهید تا بتوانید درپنجره آنالیز حسابها آن را به چهار روش آنالیز کنید

•دستی– تطبیق- : در این نوع آنالیز می توان یک قلم بدهکار را با یک یا چند قلم بستانکار ویک قلم بستانکار را با یک یاچند قلم بدهکار آنالیز نمود . در این حالت نیازی نیست که به معین موردنظر ویژگی پیگیری داده باشید

بعد از انجام آنالیز اگر بخواهیم بدانیم که یک سطر با کدام طرف حساب تیک خورده و پاس شده است باید روی دکمه ریزبعد از انجام آنالیز اگر بخواهیم بدانیم که یک سطر با کدام طرف حساب تیک خورده و پاس شده است باید روی دکمه ریزکلیک کنیم.

دکمه بازسازی نیز باعث حذف آنالیزهایی می شود که پاس شده اند و طرف مقابل پاس شده آنها د ر اسناد حسابداری تغییر کرده یا دیگر وجود ندارد

گزارشات حسابداری:

در این آیکون می توان به انواع مختلفی از گزارشات حسابداری دست یافت.

گزارش کل و ریز اسناد : با استفاده از این گزارش می توان بین اسناد در دو حالت کل اسناد واقلام اسناد به جستجو و گزارشگیر ی پرداخت . از ویژگی های این گزارش نمایش اسناد در دوحالت اقلام اسناد و کل اسناد در

سالهای مختلف می باشد.

•گزارش دفاتر : دفاتر حسابداری را به طور کلی به دفتر کل، روزنامه، معین، و تفصیلی تقسیم بندی می کنند و در صورت داشتن سطح پنجم و ششم برای این سطوح نیز دفتر و جود دارد.

در دفتر روزنامه اگر تیک دفتر روزنامه معین زده شود، گزارش با حسابهای معین نمایش داده می شود و اگر تیک دفتر روزنامه کل زده شود، گزارش با حسابهای کل نشان داده می شود.

گزارشات

ضمنا "در این حالت اگر تیک دفتر روزنامه کل خلاصه زده شود، حسابهای کل مشابه موجود در یک سند را با هم و یکجا نمایش می دهد.

•آنالیز اسناد : این گزارش در مورد تطبیق های انجام شده در قسمت مرور حسابها صورت می پذیرد و بر دو نوع است

-1 گزارش تشریحی اقلام تطبیق شده

2-گزارش اقلام تطبیق نشده

گزارش دفاتر قانونی : با استفاده از این گزارش می توان دفا تر روزنامه و کل را ایجاد کرد.

تفاوت گزارش دفاتر و این گزارش در این است که گزارش دفاتر قانونی پس از قطعی کردن اسناد و صدور سند کل انجام می شود، اما گزارش دفاتر در مورد حسابهای موقت نیز انجام می شود.

•گزارش حسابهای خلاف ماهیت مانده : در صورتی که ماهیت یک حساب معین به غیر از ماهیت مهم نیست بوده و مانده آن در زمان گزارشگیری خلاف ماهیت آن باشد، می توانیم گزارش خلاف ماهیت مانده تهیه کنیم.

•گزارش حسابهای خلاف ماهیت طی دوره :

اگر در هنگام تعریف یک معین ماهیت مانده آنرا بدهکار یا بستانکار طی دوره تعریف کرده باشید و مان ده این معین خلاف ماهیت شود، درگزارش خلاف ماهیت طی دوره قابل رؤیت است.

•گزارشات اعلامیه بدهکار و بستانکار :این گزارشات بر سه نوع اند.

- گزارش اقلام تکراری در اعلامیه ها : اگر برای اقلام معین یا تفصیلی در یک محدوده تاریخی بیش از یک بار اعلامیه صادر شده باشد می توان گزارش آن را از این قسمت گرفت.

- گزارش کنترلی اعلامیه های صادره : اگر در اسنادی که در صدور اعلامیه نقش داشته اند تغییراتی از جمله تغییر کد یا مبلغ و یا حذف آن اقلام انجام شده باشد می توان گزارش این تغییرات را از این قسمت دریافت کرد.

گزارش اعلامیه های صادره :اعلامیه هایی که برای معین ها یا تفصیلی های مختلف صادر شده است را می توان به کمک این گزارش مشاهده کرد.

گزارشات تحلیلی شش سطحی : این گزارش شامل گزارش تراز و گزارش دفاتر شش سطحی بدون در نظر گرفتن سطوح می باشد که به منظور تهیه گزارش تراز یا دفاتر از تفصی لی هایی که با معین های مختلف در

در سطوح مختلف گردش داشته اند استفاده می گردد.

گزارش سهمبری:

در این آیکون می توان یک گزارش ماتریسی تهیه کرد که در آن سهمبری سطوح مختلف نسبت به هم نمایش داده می شود .در این گزارش این امکان وجود دارد که دو سطح حساب را انتخاب کرده و در صورت شش سطحی بودن، دو سطح دیگر را نیز فیلتر نمود.

گزارشات جامع:

در این آیکون می توان انواع گزارشات مورد نیاز حسابداری را به اشکال مختلف تهیه نمود.

در این گزارش دو نوع گزارش تراز و دفاتر با ماهیت ساده یا تحلیلی می توان تهیه نمود . همچنین به منظور تهیه گزارش به صورت مطلوب باید سایر تنظیمات این پنجره را به درستی انجام داده و سپس اقدام به گزارشگیری نماییم.

تجزیه سنی:

از این آیکون برای بدست آوردن سن مانده حسابها استفاده می گردد و نشان می دهد که مانده موجود از چه زمانی و با چه مقداری به وجود آمده است . در این گزارش اگر گزارش به صورت تراز تهیه شود، تغییرات به صورت ماتریسی که ستون آن ماه می باشد نمایش داده می شود.

گزارشات جامع

نکته :حداقل دوره گزارش یک ماه و حداکثر 48 ماه می باشد

حساب های راکد و فاقد گردش:

در این آیکون می توان از حسابهای راکد و یا فاقد گردش گزارش تهیه نمود

حساب راکد حسابی است که صرفا " در سند افتتاحیه گردش داشته و در طول سال گردش دیگری نداشته باشد.

حساب فاقد گردش حسابی است که در یک محدوده تاریخی هیچ گردشی نداشته باشد.

تراز مقایسه ای:

در این آیکون می توان مانده یا گردش حسابها در یک مدت زمان خاص از سال جاری را نسبت به سالهای قبل یا نسبت به ماه های یک سال مقایسه کنیم.

در این گزارش اگر مبنای مقایسه ماهانه باشد قسمت به صورت فعال می شود . در این قسمت اگر گزینه انباشته انتخاب شود، اعداد هر ماه را با ماه قبل جمع می کند و اگر گزینه تفکیک انتخاب شود، گردش هر ماه به تفکیک مبنای گزارش قرار می گیرد.

اگر مبنای مقایسه سالانه باشد قسمت نوع دوره فعال می شود . در این قسمت اگر گزینه همگن انتخاب شود، یک مدت زمان مساوی در سالهای مختلف با هم مقایسه می شود و اگر گزینه غیر همگن انتخاب شود، مدت زمان انتخاب شده از سال آخر با تمام سالهای قبل مقایسه می شود.

عملیات پایان سال مالی شامل بستن حسابهای سود و زیانی، صدور سند تعدیل ماهیت، صدور سند اختتامیه، و صدور سند افتتاحیه می باشد.

پایان سال مالی در نرم افزار حسابداری

در آیکون بستن حسابهای سود و زیانی می توانیم حسابهای موقت یعنی حسابهایی که در آیکون گروه نوع آن را سو د و زیانی انتخاب کرده ایم را ببندیم . در سیستم این امکان وجود دارد که حسابهای سود و زیانی را در چند مرحله به حسابهای مختلف بست.

سند بستن حسابهای سود و زیانی از قسمت صدور سند حسابداری قابل حذف نیست و باید از قسمت بستن حسابهای سود و زیانی حذف گردد.

پس از بستن حسابهای موقت باید در قسمت صدور سند تعدیل ماهیت برای حسابهایی که خلاف ماهیت شده اند سند تعدیل ماهیت صادر کرد.

نکته :قبل از صدور سند اختتامیه باید ابتدا سند بستن حسابهای موقت و سند تعدیل ماهیت را بررسی نموده و قطعی کرد. پس از صدور سند اختتامیه می توان سند افتتاحیه سال بعد را صادر نمود . همراه با سند افتتاحیه سندتعدیل ماهیت اول دوره نیز به طور اتوماتیک صادر می گردد . هنگام صدور سند افتتاحیه باید به شکل زیر عمل گردد : ابتدا سال مالی جدید ایجا د نموده و سپس در دوره ای که سند اختتامیه در آن صادر شده سند افتتاحیه را صادر نمود.

نکته 1: در عملیات پایان سال مالی فقط سند اختتامیه با وضعیت دائم صادر می گردد و بقیه با وضعیت موقت صادر می شود.

نکته 2 : تنها اسناد سیستم که در وضعیت موقت قادر به ویرایش یا حذف آنها نیستیم، سند افتتاحیه و سند تعدیل ماهیت اول دوره است.

سیستم انبارداری و حسابداری انبار تحت ویندوز شرکت همکاران سیستم با برنامه نویسی دلفی

ضرورت استفاده از سیستم انبار و حسابداری انبار :

برنامه ریزی کار آمد تو لیدی و فروش و همچنین استفاده بهینه از منابع تولید ، یکی از مهم ترین پیش نیازهای تداوم و ظفریابی فعلیتهای تولید ی و بازرگانی است. حال آنکه برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری درباره ی چگونگی تخصیص منابع در فرآیند تولید و عرضه محصولات به بازار ، نیازمند اگاهی دقیق از اطلاعات انبار است ، به همین دلیل است که بسیاری از سازمانها و موسسات اقتصادی برای داشتن اطلاعات به هنگام وضعیت انبار و نظارت انبار و نظارت بر آنها، از نرم افزار انبار و حسابداری انبار بهره مجویند .

در این میان ، توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عملیاتی و اطلاعاتی میان سیستم های انبار ، تدارکات ، تولید و فروش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از نرم افزارهای کارساز چنین ارتباطی را میان سیستم های

یاد شده فرآهم می آورد

ضرورت استفاده از سیستم انبار و حسابداری انبار

برنامه ریزی کار آمد تو لیدی و فروش و همچنین استفاده بهینه از منابع تولید ، یکی از مهم ترین پیش نیازهای تداوم و ظفریابی فعلیتهای تولید ی و بازرگانی است . حال آنکه برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری درباره ی چگونگی تخصیص منابع در فرآیند تولید و عرضه محصولات به بازار ، نیازمند اگاهی دقیق از اطلاعات انبار است ، به همین دلیل است که بسیاری از سازمانها و موسسات اقتصادی برای داشتن اطلاعات به هنگام وضعیت انبار و نظارت انبار و نظارت بر آنها، از نرم افزار انبار و حسابداری انبار بهره مجویند .

در این میان ، توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عملیاتی و اطلاعاتی میان سیستم های انبار ، تدارکات ، تولید و فروش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از نرم افزارهای کارساز چنین ارتباطی را میان سیستم های یاد شده فرآهم می آورد .

امکانات و ویژگیهای اصلی نرم افزار انبار و حسابداری انبار

سیستم انبار ، امکانات بسیاری دارد . امکانات و ویژگی های اصلی این نرم افزار را میتوان در موارد زیرین برشمرد :

• استفاده از واحدهای فرعی برای هر کالا و قابلیت انجام کلیه عملیات به وسیله ی واحدهای فرعی کالا

• تعریف کالاهای مشابه برای هر یک از اقلام انبار

• تعریف اجزای کالا و فرآهم آوردن تسهیلات ورود اطلاعات برای مصارف با استفاده از اجزای کالا

• صدور اسناد صادر ه و وارده کالاهای امانی ، کنترل موجودی کالاهای امانی و صدرو اسناد حسابداری مربوط به آنها

• تعیین حقوق دسترسی در سطح انبار

• تحت پوشش قراردادن عملیات انتقال کالا بین انبارها

• ایجاد سند حمل ( بارنامه ) برای تمامی اسناد خرید ، امانی و فروش

• تحت پوشش قراردادن عم لیات دریافت و ارسال کالاهای امانی ، امکان کنترل کالاهای امانی ما نزد دیگران و

دیگران نزد ما بدون دخالت در قیمت گذاری کالاهای مصرفی یا با تاثیر در قیمت گذاری کالاهای مصرفی

• استفاده همزمان از روش نرخ گذاری استاندارد برای محاسبه ی انحراف از برنامه های تصویب شده

• قیمت گذای محصولات و نیمه ساخته ها در طول دوره با استفاده از نرخ استاندارد

• قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته ها در پایان دوره با استفاده از نرخ واقعی

• صدور اسناد وارده و صادره بر مبنای مجوزهای سایر سیستم ها همچون تدارکات ، فروش و برنامه ریزی تولید

• ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملی همچون تاریخ انقضاء ، پروژه ، سریال

خاص هر کالا ، فروشندگان و نوع خریدو. ... با انتخاب و نام گذاری به وسیله کاربر

• برقراری کنترلهای لازم بر موجودی و دسترسی لحظه ای به کاردکس و میزان موجودی

• پشتیبانی رویه ورود و خروج کالا در حالت ارتباط با باسکول

• صدور اسناد حسابداری خرید ، مصرف و سایر اسناد وارده و صادره و ثبت آنها در سیستم حسابداری به

صورت یکپارچه

• قابلیت قیمت گذاری اسناد به صورت بر آوردی و واقعی و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل

اسناد به صورت خودکار

• اصلاح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد

• عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیازسازمان

• صدور تگ های انبارگردانی بر اساس نحوه ی اجرای عملیات ، از قبیل صدرو تگ سفید و صدور تگ

کالاهای جدید

• انتقال اطلاعات حسابها به عملیات پایا ن سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی ، مقداری و اسناد مربوط به

انحراف نرخ های اقلام موجود

گزارشهای سیستم انبارداری :

با استفاده از سیستم انبار ، میتوان گزارشهای مفید بسیاری را تهیه کرد . نمونه ای از این گزارشها به شرح زیر است :

**** کاردکس ها

• کاردکس کالا در انبار

• کاردکس کالا در سازمان

• کاردکس ریالی کالا

• کاردکس واحد فرعی کالا

• مرور کالا

**** گزارشهای انبار

گزارشهای انبار خود شامل گزارشات اطلاعات پایه ، گزارشهای تعدادی ، گزارشهای ریالی و گزارشهای کنترلی است :

• گزارشات گردش تعدادی وریالی کالا به تفکیک کالا ، انبار ، طبقه و گروه کالا

• گزارشات مصرف تعدادی و ریالی کالا ( به ریز و جمع ) در سطح کالا ، مراکز هزینه و عوامل مصرف

• گزارشات آنالیز گردش تعدادی و ریالی کالا در سطح کالا و انبار

• گزارشات موجودی تعدادی و ریالی کالا در پایان روز

• گزارشات کنترل موجودی اقلام راکد ، کم مصرف ، پرمصرف و ...

• گزارشات مغایرت بین حسابداری انبار و حسابداری مالی

• گزارشات اطلاعات پایه و تعدادی در ابزار گزارش ساز

سیستم حقوق و دستمزد تحت ویندوز شرکت همکاران سیستم با برنامه نویسی دلفی

ضرورتهای استفاده از سیستم حقوق و دستمزد

جذابیت بهره جویی از نرم افزارهای مالی زمانی پیدا میکند که لازم باشد محاسبات پیچیده ای در کوتاه ترین زمان ممکن و با پرهیز از هر گونه خطایی صورت گیرد . محاسبه ی حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمان بر است که مسئولان مالی همیشه درگیر آن هستند . حال آنکه به دلیل تنوع شیوه های محاسبه و تعددعوامل تاثیر گذار ، طراحی و نرم افزاری که پاسخگوی نیاز کاربران گوناگونی باشد ، از ظرفیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است نرم افزار حقوق و دستمزد ، به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به گونه ای طراحی شده که مشود تنوع قوانین جاری و رویه های حاکم در محاسبه ی حقوق ودستمزد کارکنان را به شایستگی پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سیستم مدیریت منابع انسانی و حسابداری مالی همکاران سیستم ، امکانات و تسهیلات کارآمدی را در اختیار مدیران قرار دهد.

فعالیتهای این سیستم را میشود به سه بخش اصلی تقسیم بندی کرد :

- تعریف عامل حقوق و اطلاعات پایه

- ورود اطلاعات جاری سیستم مانند کارکردها

- تهیه ی خروجی های مورد نیاز همچون گزارش ها و دیسکت های تامین اجتماعی و دارایی

-2-3 امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد ، امکانات متنوع بسیاری دارد . امکانات و ویژگی های اصلی این نرم افزار را میتوان در قالب طبقات زیر برشمرد:

**** اطلاعات حقوقی و احکام پرسنلی

• انواع استخدام

• معرفی عوامل حقوقی شامل : مزایا ، کسور ، کراکرد و تعدات کارفرما به صورت پارامتریک

• صدور احکام کارگزینی به صورت فردی و گروهی

• تعهدات کارفرما و کسور ثابت

**** پرداخت وام به کارکنان

• انواع وام و شرایط اعطای وام به کارکنان

• پرداخت وام به کارکنان و نگهداری سوابق کسر و تعدیل اقساط و اصطلاحات آن

**** اطلاعات ماهانه

• دریافت اطلاعات حضور و غیاب کارکنان از دستگاه کارت زنی

• نگه داری اطلاعات کارکرد در مقاطع ماهانه

• نگه داری اطلاعات مزایا و کسور ماهانه

• پرداخت و کسو.ر گروهی ماهانه

**** محاسبات

• معرفی روش ها ، پارامترها و عبارتهای محاسباتی عوامل حقوقی

• اطلاعات استخدامی مربوط به حقوق از جمله نوع بیمه و مالیات کارکنان و شعب مربوط به آنها

• معرفی حسابهای معین عوامل حقوقی برای صدور اسناد مالی

• ثبت اطلاعات تجمیعی لازم برای پیاده سازی نرم افزار درآمد ، درآمد مشمول مالیات ، مانده مرخصی و ......

• محاسبه حقوق ماهانه و معوقه

• محاسبه کارکردهای معوقه

محاسبه ذخیره سنوات ، بازخرید مرخصی ، عیدی و پاداش

گزارشهای سیستم حقوق و دستمزد :

با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد می شود گزارشهای مفید بسیاری را تهیه نمود

نمونه ای از گزارش ها به شرح زیر است

• لیست حقوق ، بیمه و مالیات متناسب با نیازهای خاص

• لیست حقوق ، بیمه و مالیات متناسب با نیازهای خاص

• لیست حقوق ، بیمه و مالیات متناسب با نیازهای خاص

• اطلاعات ثابت و متغیر کارکنان

• تغییرات کارکرد طی دوره های مختلف و...

سیستم خزانه داری تحت ویندوز شرکت همکاران سیستم با برنامه نویسی دلفی

ضرورت استفاده از سیستم خزانه داری :

استفاده ک ار آمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجون نقد را میتوان یکی از نگرانی های مسئولان مالی سازمانها و موسسات اقتصادی دانست . به همین خاطراست که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در سازمان های یاد شده ، اهمیت ویژه ای دارد . تجربه های موجود نشانگ ر آن است که موفقیت چنین سازمان هایی را می باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته وجوه نقد آن ها دانست که زمینه ای لازم را برای پرداخت های برنامه ریزی شده فرآهم کرده است . در نرم افزار حاضر به عنوان بخشی از سیستم های یکپارچه اطلاعات

مدیریت همکاران سیستم ، تلاش بر این بوده است که تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی موسسات و سازمان های اقتصادی مهیا شود .

دلایل اهمیت سیستم خزانه داری :

عمده ترین دلایل اهمیت سیستم خزانه داری را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد

• وجوه نقد و اسناد بها دار همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی عملیات واحدهای تجاری محسوب میشود و بر اساس دریافت اطلاعات جامع و کامل از آن ها همواره مورد توجه مدیران قرار دارد . از این رو ، تامین وجوه نقد برای انجام تعهدات در سررسیدها ، سرمایه گذاری وجوه نقد بدو ن تامین صحت و سلا مت گردش وجوه نقد موجب می شود تا عملیات این بخش از موسسات با استفاده از ابزاری معین و به صورت مکانیزه صورت پذیرد تا نظارت دائم و مستمر بر جریان نقدینگی سازمان مهیا شود

• بخش عمده ای از دارایی ها ی یک سازمان را دارایی های جاری تشکیل می دهد . وجوه نقد و اسن اد بهادار به دلیل وجود انگیزه های خاص همواره در راس دارایی های جاری قرار دارند و به همین لحاظ همواره مورد توجه مدیران قرار دارند . بنابرا ین ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که وجوه نقد مورد نیاز برای انجام معاملات پاسخگویی به مو ارد اضطراری و بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری به اندازه کافی در اختیار مدیریت سازمان قرار خواهد داشت یا خیر

• یکی دیگر از دلایل اهمیت سیستم خزانه داری ، بهینه سازی کنترلهای داخلی است . از آنجایی که وظیفه اداره وجوه نقد

بر عهده ی مدیر مالی سازمان است و شامل دریافت و پرداخت وجوه و اسناد ، واگذاری آنها به حسابهای بانکی ، سرمایه گذاری وجوه مازاد بر احتیاج و حفاظت وجوه و اسناد بهادار است ، بنابراین باید روند امور به گونه ای باشد تا از موارد زیر اطمینان حاصل شود :

- وجوه دریافت و پرداخت شده با ثبت آن ها در دفاتر تطبیق داشته باشد .

- دریافت و پرداخت وجوه بر اساس مجوزهای معتبر صورت پذیرد

- با توجه به عملیات عاید سازمان ، وجوه نقد به اندازه کافی در اختیار مدیریت سازمان باشد

سیستم خزانه داری به طور کامل پاسخگوی موارد یاد شده است و کنترلهای داخلی را به گونه ای شایسته و مطلوب در سازمان حاکم میکند .

• هدف سیستم خزانه داری، ارائه گزارشهای خاص مدیریتی است که به عنوان یکی از مسولیت های مالی سازمان ، همواره روی ان تاکید میشود . علاوه بر گزارشهای بسیار متنوعی که منج از عملیات دریافت و پرداخت است ، در سیستم به گونه ای طراحی و پایه ریزی شده که قاد ر است گزارشهای خاص مورد نیاز هر یک از کاربران را بر اساس قیلتر کردن عواملی که توسط کاربران تعیین میشوند ، تهیه کند . افزون بر این ، سیستم این قابلیت را دارد که هر یک از انواع . گزارش های خود را به Excel ارسال کند تا در محیط ، متناسب با سلیقه و نیاز کاربر طراحی شود.

اموال

خرید اموال:

درابتدا واحدها وسایل موردنیازخودرادرخواست می دهند .درخواست صادرشده پس ازموافقت وصدورامضاهای لازم واردانبارمی شود.

انباردارنیز درخواستی راجهت خرید وسایل موردنیازصادرویک برگ آنراتحویل تدارکات داده وبرگ دیگررادرداخل پرونده بایگانی می نماید.

تدارکات پس از خرید، اموال را به همراه فاکتوروبرگ درخواست خریدی که تحویل گرفته بود به انبارارائه می دهد.

تحویل اموال به جمعدار:

انباردارپس کنترل صحت وسلامت اجناس قبض انبارصادرکرده ،اموال را تحویل جمعدار می دهد..

جمعداری:

جمعداروسائل خریداری شده راتحویل گرفته ،برای آنها شماره اموال صادرمی کند.

نکته:اموالی که جمعدار تحویل میگیرد اموالی هستند که بیش از 150000 ریال ارزش دارند.اموالی که کمترازاین مبلغ دارای ارزش هستند اموال مصرفی محسوب شده وبه مرور زمان مصرف می شوندوارزش آنها به صفرمیرسد.

جمعدار پس ازتحویل ،اموال راطبق زیرشاخه هایی که درسیستم تعریف شده است طبقه بندی می نماید.به طورمثال بابازکردن زیرشاخه مانیتوردرسیستم ،میتوان تمامی مانیتورهای موسسه رابه همراه عمرمفید،ذخیره استهلاک ، محل استقرار،شماره اموال ،ارزش دفتری وبهای تمام شده مشاهده کرد.

که خود این اطلاعات قبلاً ازطریق قبض شده است.

عمرمفید واستهلاک اموال

طبقه بندی عمرمفید وروش استهلاک به شرح زیرمیباشد:

1- اثاثه اداری 10 ساله به روش خط مستقیم

2- لوازم الکترونیکی (حساس) 8 ساله به روش خط مستقیم

3- لوازم اداری آموزشی (میزوصندلی و...) 5 ساله به روش خط مستقیم

4- وسائط نقلیه (سواری) بانرخ %25 به صورت نزولی

5- وسائط نقلیه (باری) با نرخ%30 به صورت نزولی

6- ساختمان (اداری) بانرخ %7 به صورت نزولی

7- ساختمان (مسکونی) بانرخ %8 به صورت نزولی

روش محاسبه استهلاک

مستقیم:

برای محاسبه استهلاک به روش مستقیم بهای تمام شده آنرابر عمرمفیدش تقسیم مینمایند تااستهلاک سالانه آن مشخص گردد.

سپس استهلاک بدست آمده در تعداد سالهایی که استفاده شده است ضرب می شود تااستهلاک انباشته آن مشخص گردد.

اگرجنسی ازمیانه سال وارد سیستم شده باشد برای محاسبه استهلاک آن سال استهلاک سالانه رابر360 تقسیم کرده ودرتعداد روزهای استفاده شده آن سال ضرب می شود تااستهلاک آن سال معین شود.

استهلاک یکساله =عمر مفید / قیمت تمام شده

استهلاک انباشته = تعدادسالهای استفاده * استهلاک یکساله

نزولی:

هزینه استهلاک = نرخ استهلاک * ارزش دفتری

ارزش دفتری = استهلاک انباشته – بهای تمام شده

برخی ازدارایی ها مانند ساختمان پس ازاینکه به طور کامل مستهلک شدند توسط کارشناس ارزیابی میگردند وقیمت جدیدی برای آنهادرنظرگفته می شود تا مجدداً عنوان دارایی ثبت شوند.

وسایلی که ازابتدا کارایی لازم را ندارد ویا اینکه زودترازموئد ازرده خارج می شوند توسط واحد مربوطه طبق نامه ای به جمعداراعلام می گردند.

جمعدارنیزطبق یک رونوشت دارایی مورد نظررابه عنوان جنس اسقاطی تحویل انبار می دهد.

خروج دارایی های اسقاطی ازانبار:

انباردارطبق صورتجلسه ای وجود دارایی های اسقاط را به استحضارهیات رئیسه میرساند.هیات رئیسه نیزتوسط کمیته معاملات اقدام به فروش مینماید

و درنهایت نامه ای برای جمعداری وحسابداری ارسال میشود تادارایی های مورد نظردردفاتروسیستم ازرده خارج شوند.

محدودیت درخریدها:

واحد برنامه وبودجه ،بودجه مورد نظر هر گروه را به طورسالانه مشخص می نماید تاگروهها برطبق بودجه تصویب شده اقدام به خرید دارایی های موردنیازکنند

انبار ها

1- انباراداری:ابزاراداری مانندملزومات ونوشت افزاردرآن نگهداری می شود.

2- انبارارزاق: وسایل خوراکی ازقبیل برنج،گوشت و...درآن نگهداری می شود.

3- انباراموال:که وسایل اسقاطی و دارایی های مازاد درآن نگهداری می شود.

4- انبارخدمات:که درآن شوینده هاووسائل خدماتی نگهداری می شود.

طریقه خروج دارایی ازانبار

درابتدا برگ درخواست خرید تکمیل وبه امضای اشخاص ذیل میرسد:

1- متقاضی 2- مدیرمربوطه 3- معاونت مربوطه 4- مدیرامورعمومی

سپس برای اموالی که درانبار وجود دارد حواله انبارصادرشده وتحویل متقاضی میگردد.

ودرصورتیکیه جنس موردنظر درانباروجود نداشته باشد انبارداربرگ درخواست خریدراتکمیل و خودومدیرامورعمومی امضامی کنند.وآنراتحویل

تدارکات میدهد تادرنهایت به مانندنکاتی که دربخش اموال ذکرشد اقدامات لازم انجام شود.

نکته1:تمامی خریدها طبق اولویت بندی وبراساس ضرورت انجام می شود.

نکته2:خریدها دردو صورت انجام می شود یک- برای شارژانبار دو –براساس تقاضا

نکته3:تمامی این انبارها فاقدکالای امانی هستند.

خزانه داری

بهبود نقدینگی سازمانها علاوه برایجاد ارتباط مناسب باسایرین ، نیازی است که همه سازمانها با آن روبرو هستند .دراختیارداشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان ونحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظوربهینه ساختن تسهیلات اعطایی به سایرین نکته بسیار مهمی دربازار رقابتی امروز می باشد. مدیریت منابع مالی وکنترل وبرنامه ریزی نقدینگی سازمانها یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می باشد.

تعریف بانکها،شعب وحسابهای جاری مختلف:

1- جاری جام به شماره 23/400001 بانک ملت شعبه سنایی که یک حساب درآمدی است.

2- جاری جام به شماره 62/3929999 بانک ملت شعبه سنایی که یک حساب هزینه ای است.

6- سپرده کوتاه مدت به شماره 3050010 بانک ملت شعبه کریمخان: برای سپرده صندوق ذخیره کارکنان (اقتصادخانواده) ازآن استفاده می شود.

تعریف صندوقهای مختلف این موسسه

دراین موسسه ازدونوع صندوق استفاده می شود:یک- ارزی دو- نقدی

صندوق ارزی:واحد ارزی دراین صندوق یورو می باشد که برای ماموریتهای خارج ازکشور ازآن استفاده می شود.

صندوق نقدی:برای انجام هزینه های داخلی بخش مالی ازقبیل بستانکاری مشتریان،هزینه پذ یرایی، و... ازاین صندوق استفاده می شود.

دسته چکها

حسابهای جاری همگی دارای دسته چک 50 برگی میباشند.

تنها درحساب هزینه هابه علت گردش زیاد ازدسته چک 90-80 برگی استفاده می شود.

تسهیلات بانک:این موسسه هیچگونه تسهیلاتی ازقبیل وام ازبانک دریافت نمی کند.

طبقه بندی چکهابراساس مدت:

تمامی چکهای صادر شده دراین موسسه به روز میباشد وچک مدت دار به هیچ وجه صادر نمی شود.وجوه نقد نیز به جز صندوق مالی وتنخواه گردان به هیچ عنوان استفاده نمی گردد.

ثبت های حسابداری

انواع ثبت های اسناددریافتنی درموسسه عبارتنداز:فیشهای نقدی،چکهای مدت دار،سفته ها وچکهای تضمینی

صورت مغایرات بانکی

ازمقایسه ثبت دفترموسسه و صورتحساب بانک نتیجه می گیریم هرمبلغی درستون بدهکاردفترموسسه درج شده باشد همان مبلغ درستون بستانکار صورتحساب ثبت شده وبالعکس هرمبلغی در ستون بستانکار موسسه ثبت شده ،همان مبلغ درستون بدهکارصورتحساب درج شده است.

ممکن است درانتهای هرماه موجودی حساب موسسه بامانده صورتحساب بانک مطابقت نداشته باشد.

موسسه برای مشخص شدن دلیل این عدم مطابقت اقدام به تهیه صورت مغایرت بانکی می نماید.

عوامل مغایرت بین مانده دفاتر وصورتحساب بانک:

1- چکهای صادره که برای وصول به بانک ارائه نشده باشند.

2- چکهای دریافتی ازسایرین مانند مشتراین جهت وصول به بانک ارائه شده باشد ولی برگشت خورده باشد

3- وجوه بین راهی

4- واریزهای اشخاص ودانشجویان به حساب جاری موسسه که اعلامیه بستانکارآن به موسسه ارائه نشده باشد.

5- برداشت بانک ازحساب موسسه به عنوان کارمزدکه اعلامیه بدهکار آن به موسسه نرسیده باشد.

6- اشتباه یکی ازطرفین درثبت رقم.

مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

به منظورحصول اطمینان ازدرستی عملیات بانک مراحل تهیه صورت مغایرت به شرح زیراست:

الف - دریافت صورتحساب جاری بانک توسط فاکس یا اینترنت

ب - مقابله کردن اقلام ثبت شده درستون بدهکاردفتربااقلام ثبت شده درستون بستانکارصورتحساب دریافت شده ازبانک وقراردادن علامت تیک درمقابل اقلام مشابه ویکسان.

ج - مقابله کردن اقلام ثبت شده درستون بستانکار دفتر بااقلام ثبت شده درستون بدهکارصورتحساب دریافت شده ازبانک وقراردادن علامت تیک درمقابل اقلام مشابه ویکسان.

د – مشخص کردن اقلام باز دفتر باصورتحساب بانک (اقلام تیک نشده) به دورآنهاکه ازموارد مغایرت اند.

ه – تحلیل موارد مغایرت ویافتن علت وتاثیرآن با موجودی.

پس ازروشن شدن اقلام بازوتحلیل آنها بایدنسبت به افزایش یاکاهش آنهااز مانده دفتریا صورتحساب بانک به یک مانده واقعی رسیدونهایتاً نسبت به اصلاح وصدوراسناد اصلاحی وثبت آن دردفتر موسسه اقدام نمود.

نکته: یکسانی تاریخ ، شماره مدرک ومبلغ هرقلم درمواد (ب وَج) ضروری است.

درضمن روش صورت مغایرتگیری دراین موسسه روش رسیدن به مانده واقعی است وپس از تهیه صورت مغایرت بانکی مواردی که به ثبت آنهادر دفاترموسسه نیازباشد باجمع آوری اسناد ومدارک لازم نسبت به ثبت آن اقدام می شود تامانده واقعی حساب بانک دردفاترشرکت بدست آید.

نتیجه گیری

بعداز اتمام دوره معمولا نگرش و نحوی نگاه به مطالبی که در دانشگاه تدریس می شده و اینکه چقدر میتواند یک دانشجو ر ا بعد از اتمام تحصیلات کارشناسی در شغلی که در رابطه با رشته تحصیل خود انتخاب میکند، کمک شایانی کرده و شخص را در نحوه ی انجام فعالیت مرتبط با رشته تحصیلی خود راهنمایی و سرعت پیشرفت خود را در محل کار با کارعملی بالا ببرد و بتواند به نحو شایسته ای انجام وظیفه نماید

در این مرحله فرد دانشجو میتواند با محیط کار عملی آشنایی بیشتر و یک نوع سابقه در توشه کاری خود اندوخته کند ، ارتباط بین درسهای تخصصی ارائه شده و نحوه ی کار در امور مالی شرکتها و موسسات ، در دانشگاههای جامع علمی – کاربردی تا حدود بسیاری با وا قعیت هماهنگی داشته و این روش در دانشگاههای علمی – کاربردی میتواند افراد با تخصص را به جامعه تحویل دهد .

فردی که درس و دانش خود را با کار یکی کرده و یک نیروی انسانی کاری قوی را در خود پرورش داده است

در این دوره به غیر از اصول و فعالیتهایی که ب ه یک دانشجو واگذار میگردد ، یک دانشجو می تواند سایر ارتباطات کاری و نحوه ی مدیریت کاری را نیز در حین انجام کار یاد بگیرد و یک نوع تمرین مسئولیت پذیری کاری است .

دانشجویانی که این واحد درسی را جدی بگیرند ، می توانند در آینده به نحو احسن از همین دوره خود یک تجربه بزرگی را کسب نمایند و اگر در طول دوره ی کار آموزی کمی بیشتر کنجکاوتر باشند می توانند کارهای دیگری را بر عهده گرفته و آشنایی بیشتری را به نحوه ی کار در محل کار آموزی خود کسب نماید

.

امید است که همه دانشگاهها ی کشور رو به تخصص سازی ، توام با کار عملی رفته و بتوانند که یک فرد متخصص کار کرده را به جامعه تحویل دهند نه یک فردی که فقط میتواند در روی کاغذ سفید خود را متخصص نشان داده و در عمل حرفی برای گفتن نداشته باشد

خلاصه اینکه در این دوره میتوانیم خیلی چیزهای مفید کاری یاد بگیریم و من هم سعی کردم که اینگونه باشم .

  • علمی
  • شرم