حسابرسی

با سلام خدمت شما دانشجویان عزیز

به زودی منابع و یا جزوه در این صفحه قرار داده خواهد شد.

موفق باشید
با سلام خدمت دانشجویان رشته مدیریت بیمه دانشگاه علمی کاربردی 2 گنبد کاووس

جزوه حسابرسی جهت آزمون میان ترم در لینک زیر  قابل دریافت است

آزمون میان ترم: یکشنبه 8 / 9 / 1394دانلود جزوه حسابرسی


دانلود سوالات


نتایج آزمون میان ترم      
ردیف کد دانشجو            تاریخ /94/9/8      
1 93237115190001    3/5      
2 93237115190002    0
 3  
3 93237115190060    3/5      
4 93237115190003    1/75    4  
5 93237115190061    3/75      
6 93237115190005    0      
7 93237115190062    2/5    4  
8 93237115190006    1/5      
9 93237115190007    2/5    3/75  
10 93237115190008    3/5      
11 93237115190063    3/25    4/75  
12 93237115190064    3    3  
13 93237115190065    0/75    5/5  
14 93237115190009    1/5    4/25  
15 93237115190066    3    4/5  
16 92237115190108    0      
17 93237115190010    3/25    5/5  
18 93237115190011    2/5      
19 93237115190012    3    5  
20 93237115190014    0      
21 93237115190067    2/5      
22 93237115190015    0      
23 93237115190068    3/25    4/5  
24 92237115190057    2      
25 93237115190069    3/25      
26 93237115190016    0      
27 93237115190018    0    2/75  
28 93237115190019    0    4/75  
29 93237115190070    2    5/5  
30 93237115190071    3/5    5/5  
31 93237115190072    1/5    5/25  
32 93237115190073    2/75      
33 93237115190074    3/5    5/5  
34 93237115190020    0      
35 92237115190059    0      
36 93237115190085    0      
37 93237115190022    2    4/75  
38 93237115190023    3/5      
39 93237115190024    0      
40 92237115190060    0      
41 93237115190075    0      
42 93237115190076    3/75      
43 93237115190077    2/25      

  • علمی
  • شرم